Projecten overzicht

Hier treft u een overzicht van lopende en afgeronde projecten.

Lopende projecten

Circulaire Teelt en Chemie

Binnen het programma Interreg Vlaanderen-Nederland project Circulaire Teelt en Chemie werken Vlaamse en Nederlandse partijen samen. Het project richt zich op het produceren van kleine moleculaire bouwstenen en de nieuwe inkomstenbronnen hiervan.

Agropole Innovates

Binnen het programma Interreg Duitsland-Nederland project Agropole Innovates werken Duitse en Nederlandse partijen samen. Het project richt zich op het ziektevoorspellingsmodellen in combinatie met weerstations.

POP3 Noord-Brabant: Verduurzamen van de teelt

Binnen dit project wordt door middel van demonstraties, trainingen en coaching de kennis verhoogd om gezamenlijk te zorgen voor het verduurzamen van de teelt.

POP3 Limburg: Q-organisme

Het voorkomen van Q-organismen is van zeer groot belang voor het voortbestaan van bedrijven binnen de boomkwekerijsector.

Bright 5²

Bright 5² is een koepelproject waarbinnen ondernemer gedreven, sector overschrijdend, toegepast, praktijkgericht onderzoek uitgevoerd wordt voor de kapitaalsintensieve teelten die belangrijk zijn voor de regio Zuidoost Nederland.

Afgeronde projecten

Smart Growers

Binnen het programma Interreg Vlaanderen-Nederland project Smart Growers werken Vlaamse en Nederlandse partijen samen. Middels data, precisielandbouw en automatisering ondersteunt het project telers richting Smart Farming.

Cimat

Binnen het programma Interreg Vlaanderen-Nederland project Smart Growers werken Vlaamse en Nederlandse partijen samen. Middels kleine modulaire semi autonome systeemstrekkers willen we de landbouwsector verder ondersteunen.