POP3 Limburg: Q-organisme

Het voorkomen van Q-organismen is van zeer groot belang voor het voortbestaan van bedrijven binnen de boomkwekerijsector.

Het project draagt bij aan het verduurzamen en het toekomstbestendig maken van de boomkwekerijsector waarin een groot deel van de klanten van Compas Agro actief zijn. Het voorkomen van Q-organismen is van zeer groot belang voor het voortbestaan van bedrijven binnen de boomkwekerijsector. Het is daarom van groot belang om de kennis over de Q-organisme onder de telers te vergroten.

Dit project verhoogt doormiddel van kennisdeling binnen de boomkwekerijsector in Noord-Limburg het risicobewustzijn van vijf quarantaine-organismen: Xylella, Bacterievuur, Japanse Duizendknoop, Knolcyperus en Phytophthora ramorum. Daarbij is het doel de sector te motiveren preventieve maatregelen te nemen en zorgvuldig om te gaan met de risico’s op besmetting met deze Q-organismen. De boomkwekerijsector wordt voorzien van handvaten ter bestrijding van deze organismen door middel van: kennis- en demonstratiedagen, het organiseren van telersbijeenkomsten, het organiseren van individuele bedrijfsscans en het informeren van bedrijven via nieuwsbrieven en andere communicatiemiddelen.

PROJECTINFORMATIE

Projecttitel: Kennisoverdracht: Preventie en bestrijding Q-organismen in Limburg

Projectnummer: LB-00249

Subsidieregeling: POP3 Subsidie, Openstellingsbesluit 2022 paragraaf 1 ‘Trainingen, workshops, ondernemerscoaching en demonstraties (kennisoverdracht) 2022’

Projectpartners
In dit traject zullen we in verschillende fases kijken hoe we kennis over quarantaine organismes kunnen overbrengen. In dit traject zal gekeken worden naar: Xylella, Bacterievuur, Japanse Duizendknoop, Knolcyperus en Phytophthora ramorum.

1e jaar 2022

Kennis verzamelen over de verschillende quarantaine organisme.

2e jaar 2023

Kennis delen en overbrengen middels kennisbijeenkomsten, telersbijeenkomsten en de eerste individuele bedrijfsscans.

3e jaar 2024

Kennisdeling welke meer gefocust is op de individuele bedrijfsscans en daarmee bewust wording creëren op bedrijfsniveau.

Eerstvolgende activiteit:

Volg ons op social media