Goed advies doet groeien!

Innovatiedag Aardbei & Blauwe Bes 20-09-2019

Innovaties en nieuwe inzichten tijdens Innovatiedag Aardbeien en Blauw Bes Compas Agro!

Deze Innovatiedag is een nieuw event waarop de aardbeien- en blauw bes telers geïnformeerd worden over de laatste teelttechnische ontwikkelingen binnen de sector.

Innovatiedag Aardbeien en Blauw Bes is een onderdeel van het project Bright 5.
Middels demonstraties in het veld worden toepassingen getoond voor de praktijk. Op vrijdag 20 september staat deze sector in het middelpunt.

De Innovatiedag Aardbeien en Blauwe Bes wordt voor de eerste keer georganiseerd en is uniek doordat specifieke onderzoeken worden aangelegd voor deze dag, aansluitend op de actualiteiten in de praktijk.

Zo worden er verschillende strategieën aangelegd voor het beheersen van onkruiden, ziekten en plagen. Deze worden in samenspraak met specialisten in het veld samengesteld.
Daarnaast worden er verschillende teeltsystemen bekeken. Vergroening middels groenbemesters, toepassing van niet chemische ziektebeheersing, onkruidwering met afdekking, onder zaai en niet chemische beheersing. Alsook optimalisatie van de bodem wordt uitgebreid onderzocht. E.a.

Aanvullend zullen diverse bedrijven demonstraties voeren in de rondgangen alsook hun kennis delen middels een bedrijvenmarkt.

Noteer deze datum in de agenda!
Op de website van Compas Agro (www.compas-agro.nl) wordt regelmatig de laatste informatie weergegeven.

Gegevens
Datum               : [Lees meer.....]

75 bezoekers bij openmiddag duurzaam onkruidbeheer en bodemvruchtbaarheid

Graag blikken we terug op de open middag die op 4 september werd gehouden op een perceel van Boomkwekerij de Drie in Opheusden. De open middag van AR plant en van Tuijl was georganiseerd door Compas Agro BV in samenwerking met TCO.

De middag stond in het teken van duurzaam onkruidbeheer en bodemvruchtbaarheid.

Kees van Rooijen (TCO) en Dirand van Wijk (Compas Agro BV) opende de middag en spraken beide over het bij elkaar brengen van kennis en het leren van elkaar tijdens dit soort bijeenkomsten. Daarnaast gaf Kees aan dat er een mogelijkheid is om te investeren in het vergroten van de kennis binnen de boomkwekerij sector binnen TCO gebied. Door subsidie wordt dit traject laagdrempelig gemaakt.

Na de opening gingen 75 deelnemers de objecten langs. Zo kregen ze uitleg over de bodemscan van Agrometius en het uitvoeren van taakkaarten door loonbedrijf van der Woerd. Een nieuwe techniek waarmee we meer inzicht krijgen in de bodem, Aldus Edward Lageweg van Agrometius. Dit jaar zijn er 2 vouchers vanuit TCO uitgereikt aan 2 boomkwekerijbedrijven waar bodemscans zijn uitgevoerd. Ook konden de aanwezigen worden bijgepraat over bodemweerbaarheid en plantversterkers door Stefan Even van PHC. De onkruidproblematiek werd op deze middag uitgebreid [Lees meer.....]

18 september |Zundert |bijeenkomst Spuitlicentie veehouderij

CLTV Zundert en Compas Agro organiseren op woensdag 18 september voor de veehouderijsector een bijeenkomst ter verlenging van uw spuitlicentie.
Dit jaar vindt deze bijeenkomst plaats bij “Café Den Hoek”, Rucphenseweg 14, 4882 KC Zundert.

Middagbijeenkomst van 13.00u tot 16.00u Inschrijven vanaf 12.30u

Programma:
Actualiteiten ruwvoer teelt; Willine Brouwer en Raymond Heuvels, Crop Solutions

– Bodemkwaliteit en onderzaai, Mark de Beer, Groeikracht
– Goede bodem, goede groei, Christiaan de Bondt, Agriton

Aanmelden kan tot uiterlijk 17 september via de link: aanmelden 

Programma Innovatiedag Asperge Compas Agro

De Innovatiedag Asperge Compas Agro komt er aan! Het programma is inmiddels bekend en deze willen we graag met jullie delen.

Datum: Vrijdag 23 augustus
Tijdstip: 12:30 uur tot 17:00 uur
Locatie: Brightlands Campus Greenport Venlo | Parkeren op de Heierkerkerweg 3 Venlo

Deze bijeenkomst telt mee voor verlenging van de spuitlicentie. Aanmelden voor de bijeenkomst, alsook voor verlenging van de spuitlicentie kan via Aanmelden Innovatiedag Asperge
Klik hier voor het gehele programma.

Wij verwelkomen u graag op 23 augustus aanstaande, tot dan!

Hartelijke groet, Team Compas Agro

Uitnodiging veld en kas excursie asperge 5 juli

5 juli organiseert Compas Agro een veld en kas excursie asperge bij het bedrijf van Antonio van Beek.
Antonio van Beek teelt asperges in de kas en in het volleveld. Vanuit 2 locaties wordt dit georganiseerd waarbij tevens op 2 locaties huisverkoop plaats vindt.

Tijdens deze bijeenkomst staan wij stil bij diverse onderwerpen:

Kasteelt
Asperge in kas kennen zo hun eigen specifieke uitdagingen. Andere plagen, andere bestrijdingsmethoden en ander teeltsysteem. We bezoeken de kas en bespreken met Antonio van Beek hoe hij hier mee om gaat.

Veldteelt
Tijdens de excursie zullen we ook diverse velden bezoeken. De actualiteiten n.a.v. de gewasstand worden door genomen.

Plantversterkers
Klep heeft de lijn van Biolchim onder zich genomen voor Nederland. Biolchim producten worden in Duitsland al langere tijd ingezet in de aspergeteelt. Producten zoals Nova (wortelbevordering) en Protamin (bladvoeding) ondersteunen het gewas. Klep vertelt over de mogelijkheden in de teelt van asperge.

Aanmelden voor deze bijeenkomst:
Aanmelden bijeenkomst 5 juli 2019