Goed advies doet groeien!

Studieclub Champignons van start!

4 maart 2020 is de Studieclub Champignons geformaliseerd.

Bright 5
Ongeveer een jaar geleden werd Bright 5 opgericht. Deze unieke samenwerking tussen telers, bedrijven, onderwijs en overheid vertegenwoordigt vijf sectoren met een sterke basis in Zuidoost Nederland: blauwe bessen, aardbeien, asperges, champignons en boomteelt.
Bright 5 is een project waarin vijf sectoren gedurende vijf jaar teelt gerelateerde innovatie initiëren, uitvoeren en delen vanuit de ondernemers zelf. Centraal in de regio, vanuit Brightlands Campus Greenport Venlo, brengt Bright 5 ruim 180 ondernemers samen en creëert het cross-overs binnen de vijf sectoren op het gebied van onderzoek en innovaties in groene gewasbescherming, vitale bodem, big data, vitale plant, verwaarden van reststromen en teelt gerelateerde inhoudsstoffen. De unieke samenwerking tussen telers, bedrijven, onderwijs en overheid brengt research & development naar een hoger niveau, versterkt de positie van de vijf sectoren en brengt innovatie terug in de regio.

Studieclub Champignons
Mede door het wegvallen van de productschappen en het Proefstation champignonteelt is er vanuit de champignonsector behoefte aan collectieve onderzoeken.
Zodoende is 4 maart 2020 de Studieclub Champignons geformaliseerd. Dit is een studiegroep van 5 enthousiaste champignonkwekers uit Limburg en Brabant (Dennis Cox – Cox Champignons, Robbert Jacobs – Jacobs Champignons, John Jacobs – [Lees meer.....]

Terugblik en vooruitblikken Bright 5

Ter ere van het 1-jarig bestaan van project Bright 5, heeft Kiempunt Limburg een artikel geschreven over het onderzoeksprogramma van Compas Agro. Bright 5 kijkt terug op een succesvol eerste jaar en heeft mooie plannen voor de toekomst. Meer hierover in onderstaand artikel.

Artikel Kiempunt Limburg, Bright 5

Gedeputeerde Hubert Mackus op bezoek

Ongeveer een jaar geleden is Bright 5 in samenwerking met de Provincie Limburg en Brightlands Campus Greenport Venlo opgericht.

Er zijn grote stappen gezet en dit mochten we gisteren vol trots met de Provincie en Campus delen.
In 2019 hebben 150 telers en 30 partners zich aan Bright 5 verbonden. Daarnaast zijn er 3 inspirerende innovatiedagen georganiseerd.

Door dit succes hebben verschillende sectoren hun interesse getoond om zich aan te sluiten. We zijn momenteel met deze partijen in gesprek en de naam Bright 5 zal daarom gaan veranderen in Bright 5 kwadraat.

Op deze manier kunnen we nog meer telers bedienen wat betreft teelttechnisch onderzoek op de thema’s inhoudsstoffen, vitale plant, vitale bodem, verwaarding reststromen, groene gewasbescherming en big data.

Wij, de Provincie Limburg en de Brightlands Campus Greenport Venlo kijken vol goede moed vooruit!

Nieuwsbrief februari 2020

De eerste nieuwsbrief voor 2020 is vandaag afgerond. Wil je weten wat er de afgelopen periode heeft plaatsgevonden en welke actualiteiten Compas Agro heeft? Klik hier voor de nieuwsbrief van februari. Veel leesplezier! 

 

Kennisbijeenkomst spuitlicentie met thema Adviseren Teelt

Op donderdag 5 maart organiseert Compas Agro een kennisbijeenkomst spuitlicentie met Thema Adviseren Teelt.
De kennisbijeenkomst wordt gehouden op de Brightlands Campus Greenport Venlo, St. Jansweg 20, 5928 RC Venlo van 19:00 uur tot 22:00 uur.

De licentie Adviseren Gewasbescherming is nieuw sinds 1 januari 2019. Voor verlenging bent u verplicht 5 bijeenkomsten te volgen in de komende 4 jaar op 3 thema’s. Ieder thema is minstens 1 keer verplicht. De thema’s zijn: Adviseren Teelt, Onderzoek & Innovatie en Kennisoverdracht.
De eerste verlenging dient vóór 1 april 2020 plaats te hebben gevonden.

De aangeboden licentieverlenging op donderdag 5 maart gaat over het thema “Adviseren Teelt”.

U dient zich van te voren aan te melden voor deze avond, gebruik hiervoor deze link. Aanmelden kan tot 29 februari 2020. 

Vanuit Bureau Erkenningen wordt er een maximaal aantal deelnemers gehanteerd. Meld u zich daarom op tijd aan.

Vergeet niet uw geldige spuitlicentiepas mee te nemen in verband met het aanmelden. Graag een half uur van te voren aanwezig zijn om de administratie af te kunnen ronden voordat de cursus begint om 19.00 uur.