Goed advies doet groeien!

Interreg film Smart Growers

Tijdens onze Innovatiebijeenkomst Boomkwekerij in Venlo op donderdag 3 september heeft Beeldwerk.TV in opdracht van Provincie Limburg een film gemaakt over het Interreg project Smart Growers. Zie hier het resultaat:

In demovelden op zoek naar gezonder gewas

Artikel Groenten & Fruit 23 oktober 2020 – Stan Verstegen

In de demovelden asperge van Compas Agro op Brightlands Campus Greenport Venlo, ligt de focus op behoud van een gezond gewas. Hoe kunnen we dat ook bereiken als we steeds minder kunnen terugvallen op chemische middelen? Een negental onderzoeksprojecten passeerden de revue.

In het driejarige Interreg-project Smart Growers gaat het om het optimaal water geven door middel van vochtsensoren. Nu wordt er vaak op gevoel en te snel geïrrigeerd. Door te irrigeren op basis van sensordata en bodemeigenschappen valt het ideale moment voor irrigatie te bepalen en is onnodig irrigeren te voorkomen. Omdat aspergewortels diep zitten, staan er sensoren op 30, 60 en 90 cm diepte. Om het model te bouwen zijn gegevens over de hoeveelheid neerslag op het perceel en de instraling op het gewas nodig. Op basis van vochtmonsters worden twee typen sensoren vergeleken en wordt gekeken welke sensor het betrouwbaarste is. Het Belgische Proefcentrum Groenteteelt Sint-Katelijne-Waver en Compas Agro voeren het onderzoek uit.

Compost versus Champost

Van Iersel Compost vergelijkt in driejarig onderzoek de toepassing van 100 ton champost per hectare met een mix van hoogwaardige, uitgerijpte houtcompost aangevuld met Vigro Wormhumus. Aan deze mix zijn op [Lees meer.....]

Agropole reikt 1e innovatievoucher uit

Campusbewoner Compas Agro en tuinbouwbedrijf Pflanzen Janssen uit Duitsland hebben de allereerste innovatievoucher ontvangen van het grensoverschrijdende INTERREG-project Agropole.

De twee bedrijven worden ondersteund door het Agropole-project met een voucher van 10.000 euro. Deze wordt ingezet om onderzoek te doen naar de mogelijkheden van duurzame onkruidbestrijding in de boomteelt.

De innovatievouchers van Agropole worden gefinancierd vanuit het INTERREG-programma Deutschland-Nederland. Het doel van dit driejarige project is om via samenwerking de agro- en foodsector in de grensregio te versterken.

Geslaagde week achter de rug!

Vorige week hebben we, verdeeld over 3 dagen, 250 telers (boomteelt en asperge) mogen ontvangen op de innovatiedagen. De telers hebben deze dagen kunnen laten meetellen voor het verlengen van hun spuitlicentie en zijn bijgepraat over de nieuwste ontwikkelingen.

Woensdag 2 september zijn 100 boomtelers in Opheusden samengekomen. Deze succesvolle, zonnige dag is georganiseerd in samenwerking met Helicon, AR-Plant, van Tuijl, Volentis, Boomteeltstudieclub Opheusden en Tree Centre Opheusden.

Donderdag 3 september zijn 100 boomtelers in Venlo samengekomen. Na afloop van het programma is het project Smart Growers officieel en ludiek geopend door gedeputeerde Andy Dritty.

Vrijdag 4 september zijn 50 aspergetelers in Venlo samengekomen. Hier werden demonstraties getoond voor de praktijk. Duurzaamheid en innovatie stonden hierin centraal.

De innovatiedagen zijn deels onderdeel van het Bright 5² innovatieproject. Dit is een project waarin meerdere sectoren, gedurende 5 jaar teelt gerelateerde innovaties initiëren, uitvoeren en delen vanuit de ondernemers zelf.

Desondanks de corona en de bijkomende maatregelen zijn we zeer tevreden met het resultaat en de goede opkomst. Ook voor onze HAS stagiaires waren het leerzame dagen.

We kijken uit naar de overige 4 innovatiedagen in september (11, 16, 18 & 25 september).

– Team Compas Agro