Circulaire Teelt & Chemie

Binnen het programma Interreg Vlaanderen-Nederland project Circulaire Teelt en Chemie werken Vlaamse en Nederlandse partijen samen. Het project richt zich op het produceren van kleine moleculaire bouwstenen en de nieuwe inkomstenbronnen hiervan.

De agrarische sector is op zoek naar nieuwe manieren om inkomsten te genereren en waardeketens te verbeteren die bijdragen aan een circulaire economie, verduurzaming van productie en consumptie en gezonde voeding. Dit kan het beste door gericht te werken aan missie-gedreven innovatie in de keten. De petrochemische industrie produceert hoogontwikkelde materialen, maar ontwikkeling staat onder druk door klimaatproblemen. De grenzen van wat ons ecosysteem nog aankan, zijn bereikt voor wat betreft het petrochemisch produceren van kleine moleculaire bouwstenen die noodzakelijk zijn voor fijnchemicaliën, medicijnen of hoogwaardige materialen.

Circulaire Teelt en Chemie richt zich op deze veranderingen en tracht het enorme potentieel van biologisch materiaal te benutten door alternatieve en duurzame teelttechnieken te onderzoeken en deze te combineren met moderne bio-raffinagetechnologie en geavanceerde synthese- en productiemethoden. In plaats van gebruik te maken van de bekende bulkmaterialen uit agrarische plantaardige biomassa, zoals (hemi-)cellulose of lignine, kiest het project voor de kleine biomoleculen die planten ook produceren. De uitdaging bestaat erin om vierkantsverwaarding te realiseren in bestaande teelten, met een optimalisatie in de teelt naar biomoleculen. Het project zet in op het verkrijgen van hoogwaardige moleculaire bouwstenen uit de reststromen van lokale gewassen die reeds geteeld worden zoals o.a. brandnetel, druif, bosbes, aardbei en asperge. Na bio-extractie en verdere synthetische opwaardering worden deze bouwstenen gebruikt voor ‘slimme materialen van de toekomst’ of als nutraceuticals (medicinaal functionele voeding).

Het project richt zich op drie trajecten:

  • het onderzoeken, vaststellen en ontwikkelen van optimale teelt en kweekomstandigheden gericht op het verkrijgen hoogwaardige kleine biomoleculen uit “Limburgse” gewassen
  • het verbeteren van groene extractie/bioraffinage technologie en duurzame geavanceerde conversie (synthese en productie) methoden nodig voor de ‘slimme materialen van de toekomst”
  • het opzetten en ontwikkelen van duurzame cyclische waardeketens voor functionele biobased chemicaliën/materialen/nutraceuticals.
Projectpartners

1e jaar 2023

Onderzoek naar potentiële actuatoren ter verbetering van functionele biomoleculen

2e jaar 2024

Gerichte veldproeven met geselecteerde actuatoren

3e jaar 2025

Onderzoek naar gerichte timing van actuatoren met behoud van de bestaande productie

Eerstvolgende activiteit:

Volg ons op social media