Irristaud 2.0

Binnen het programma Interreg Duitsland-Nederland project Irristaud werken Duitse en Nederlandse partijen samen. De projectnaam is een samenvoeging van Irrigatie en Stauden (potplanten en vaste planten). Het project richt zich op watergeefmodellen in de teelt van vaste planten.

Doordat water een kostbaar en schaars goed is, dwingt klimaatverandering ons om nog zorgvuldiger om te gaan met ons water. Irristaud richt zich op optimalisatie van de watervoorziening voor planten in potten, bakken en lijnaanplant. Het project kent drie samenhangende lijnen:

 1. Het meten van de behoefte van de plant aan water middels sensoren die plantstress op basis van bladstanden en fotosynthese meten. Dit wordt gecombineerd met de gangbare metingen van de bodem. De metingen geschieden respectievelijk middels vliegende en rijdende sensor positioneringssystemen en sensors in potten.
 2. De gemeten data worden op een nieuw te ontwikkelen platform middels Artificial Intelligence getransformeerd naar algoritmen en sturingsdata voor de gerichte en gedoseerde irrigatie. Het platform wordt ook geschikt voor andere teelten.
 3. Het gericht en optimaal gedoseerd water geven van de planten. De beoogde effecten zijn:
  1. Kweekplanten groeien beter met dezelfde inzet van middelen en grondstoffen omdat ze niet te weinig maar ook niet te veel water krijgen of op het verkeerde tijdstip;
  2. Optimalisering van het gebruik van nutriënten en meststoffen;
  3. Er wordt minder water gebruikt;
  4. Het uitspoelen van kunstmest en nutriënten naar bodem of grondwater wordt voorkomen.

Irristaud is een grensoverschrijdende samenwerking tussen groepen plantentelers, onderzoeksbedrijven en onderzoeksinstellingen. Samen hebben ze een unieke combinatie van wetenschappelijke kennis, toegepaste kennis en telersvaardigheden.

Voor iedere ontwikkellijn wordt een co-creatiegroep van telers geformeerd. Zo zijn telers betrokken bij het wordingsproces en kunnen de oplossingen aansluiten bij de dagelijkse praktijk, dus een directe toepasbaarheid. Er komt een referentiegroep met Gelderse boomtelers en WUR om de werkwijze bij succes snelt te kunnen transformeren naar boomteelt in potten.

Projectpartners

Lijn 1

Het meten van de behoefte van de plant aan water middels sensoren die plantstress meten.

Lijn 2

Er wordt een model ontwikkeld om de data om te zetten naar gerichte en gedoseerde irrigatie.

Lijn 3

Het meten wat het effect is van een op data gedreven, gerichte en gedoseerde irrigatie.

Eerstvolgende activiteit:

Volg ons op social media