Realise Bio

Binnen het programma Interreg Duitsland-Nederland project Realise-Bio werken Duitse en Nederlandse partijen samen. Dit project richt zich op het toestandkomen van een circulaire bio-economie en kringloopeconomie.

Het project Realise-Bio ondersteunt innovatieve biomassatoepassingen in het grensgebied tussen Duitsland en Nederland. Hiermee stimuleert het project de totstandkoming van een circulaire bio-economie en kringloopeconomie in het Interreg-gebied Deutschland-Nederland en bouwt daarmee voort op de activiteiten van het voorgaande project CIRCULAR-BIO. Van 2019 tot 2022 heeft CIRCULAR-BIO een brug geslagen tussen partijen in Duitsland en Nederland, een netwerk opgezet en mkb-bedrijven in het programmagebied ondersteund om biomassa duurzaam te verwaarden met behulp van tien innovatievouchers. Meer informatie over de gefinancierde innovaties is te vinden op de website van CIRCULAIR BIO.

Het belangrijkste instrument hiervoor in Realise-Bio zijn de zogenaamde modelprojecten, die worden toegekend aan Duits-Nederlandse samenwerkingsprojecten. In deze modelprojecten worden technologieën verder ontwikkeld waarmee biogene grondstoffen, die in grote hoeveelheden als rest- en nevenstromen in de grensregio aanwezig zijn, circulair kunnen worden ingezet. Naast technologieontwikkeling biedt Realise-Bio de modelprojectpartners intensieve begeleiding bij de realisatie van hun ideeën.

Binnen dit project gaan we aan de slag met alternatieven voor veen. Hiervoor zullen we proeven aan leggen in de blauwe bessen bij Blueberry Giant GmbH & Co. KG en in boomkwekerijgewassen bij Baum en Bonheur GmbH. Binnen deze teelten wordt doorgaans veel veen gebruikt. De komende jaren zal het gebruik van veen flink moeten worden gereduceerd. Hier dient een duurzaam alternatief voor te komen. Daarom zullen we gaan experimenteren met andere grondstoffen, namelijk nieuwe vezelgewassen. De grondstoffen die we zullen gaan gebruiken zijn: miscanthus, hennep, sorghum.

Projectpartners

Eerstvolgende activiteit:

Volg ons op social media