Smart Growers

Binnen het programma Interreg Vlaanderen-Nederland project Smart Growers werken Vlaamse en Nederlandse partijen samen. Middels data, precisielandbouw en automatisering ondersteunt het project telers richting Smart Farming.

Het concept Smart Farming omvat drie pijlers:

1, Data: Informatie over o.a. het gewas, de opbrengst, de bodem en het klimaat kan gedetailleerd in kaart gebracht worden m.b.v. allerlei sensoren en cameratoepassingen.
2. Precisielandbouw: De verzamelde informatie kan gebruikt worden om het land-/tuinbouwbedrijf op een intelligente manier te managen. Door rekening te houden met de aanwezige variatie in ruimte en tijd kan de opbrengst verhoogd worden bij een minimale input van grondstoffen.
3. Automatisering & robotica: Het verzamelen van informatie uit het veld en het uitvoeren van plaatsspecifieke bewerkingen zijn tijdrovende werkzaamheden en kunnen potentieel leiden tot een stijging van de arbeidskosten. Automatisatie en robotica spelen daarom een belangrijke rol om de principes van Smart Farming te kunnen toepassen.

Het project Smart Growers heeft als doel de implementatie van Smart Farming, en daarmee een meer duurzame land- en tuinbouw in de Vlaams-Nederlandse grensregio te stimuleren. Dit zal gebeuren door onderzoek en ontwikkeling binnen drie toepassingen van Smart Farming, in nauwe samenwerking met land- en tuinbouwers en hightech bedrijven aan beide kanten van de grens. De drie toepassingen worden ontwikkeld voor drie focusteelten: blauwe bes, asperge en boomkwekerij in volle grond.

Het project Smart Growers heeft als doel de implementatie van Smart Farming, en daarmee een meer duurzame land- en tuinbouw in de Vlaams-Nederlandse grensregio te stimuleren. Dit zal gebeuren door onderzoek en ontwikkeling binnen drie toepassingen van Smart Farming, in nauwe samenwerking met land- en tuinbouwers en hightech bedrijven aan beide kanten van de grens. De drie toepassingen worden ontwikkeld voor drie focusteelten: blauwe bes, asperge en boomkwekerij in volle grond.

Als eerste toepassing demonstreert het project perspectiefvolle technologieën om m.b.v. cameraherkenning gericht biologisch/thermisch onkruiden te bestrijden. Bestaande technologische componenten zullen aangepast worden zodat ze toepasbaar zijn in de teelt van laanbomen en blauwe bes.

Als tweede toepassing beogen we water efficiënter te gebruiken door irrigatiesystemen op een intelligente manier aan te sturen. Een prototype communicatiemodule zal worden ontwikkeld voor draadloze communicatie tussen sensoren verspreid over het perceel om te komen tot een universeel, modulair en betaalbaar sensornetwerk. Tevens demonstreren we de mogelijkheid om een irrigatiesysteem vanop afstand aan te sturen en ontwikkelen we een Decision Support System om sensordata te vertalen naar irrigatieschema’s.

Als derde toepassing wordt voor de drie focusteelten onderzocht welke meerwaarde remote sensing technieken kunnen hebben voor het vroegtijdig opsporen van problemen in het perceel en het in kaart brengen van variatie in het perceel.
Smart Farming platform

De resultaten van het project, de geplande evenementen en andere informatie vindt u op het online Smart Farming platform: smartgrowers.eu.

Klik hier voor de nieuwsbrieven van Smart Growers!

Projectpartners
Zoals hiernaast beschreven bestaat het project uit drie pijlers: data, precisielandbouw en automatisering. Deze zijn uitgezet in drie werkpakketten. Deze onderwerpen worden in onderstaande tijdslijn uitgezet.

Screenen, toetsen en inventariseren welke onkruidtechnieken, welke sensoren en welke automatiseringssystemen er zijn.

1. Diverse duurzame technieken worden gescreend op potentiële effectiviteit. 2. Valideren van sensoren. 3. Opzetten van een praktisch model met optionele autonome aansturing met watergeef systemen.

Selecteren, optimaliseren en toetsing van de onkruidtechnieken, watergeef systemen en beelden van de praktijk

1. Nader aanpassing naar specifieke teelt en omstandigheid vindt plaats. 2. Valideren van algoritme model. 3. Opvolging en bepaling van acties n.a.v. beelden.

Opzetten van de optimale onkruidtechniek, opstellen van een vochtmodel en het ontwikkelen van self learning systemen

1. Optimaliseren van technieken. 2. Opzetten van praktische modellen met optionele autonome aansturing van watergeef systemen. 3. Opzetten self learning systemen n.a.v. praktijkbeelden.

Eerstvolgende activiteit:

Volg ons op social media