POP3 Noord-Brabant: Verduurzamen van de teelt

Binnen dit project wordt door middel van demonstraties, trainingen en coaching de kennis verhoogd om gezamenlijk te zorgen voor het verduurzamen van de teelt.

Dit project verhoogt doormiddel van demonstraties, trainingen en coaching (advisering) binnen de boomkwekerij-sector in Noord-Brabant de kennis bij de telers omtrent innovatief, duurzaam en ecologisch telen. Met behulp van demonstraties en proeven zullen verschillende bijeenkomsten georganiseerd worden waarbij kennisdeling centraal zal staan. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan het verantwoord omgaan met chemische middelen en worden alternatieven aangeboden om het gebruik van chemie te verminderen. Hierdoor draagt het project bij aan het verminderen van schadelijke emissies van milieubelastende stoffen naar de omgeving. Als laatste zal het versterken van lokale biodiversiteit een integraal onderdeel zijn van de demonstraties en trainingen. De demonstraties, trainingen, coaching (advisering) en proeven zullen plaatsvinden in een breed scala aan teelten binnen de boomkwekerij, zijnde de teelten:

 • Bos- en Haagplantsoen
 • Laanbomen
 • Sierteelt

 

De focus binnen dit traject ligt op 10 hoofdthema’s:

 • Functionele agro biodiversiteit: meer natuurlijke vijanden.
 • Duurzame gewasbescherming: minder gebruik van chemie.
 • Duurzaam watergeven/ druppelirrigatie: efficiënter gebruik van water.
 • Mechanisatie onkruidbestrijding: geen chemie, maar schoffels.
 • Automatisering van mechanisatie: het overnemen van menselijk handelen door mechanisatie.
 • Veenarme potgrond: minder gebruik van veen en gebruik van veenvervangers.
 • Duurzame middelen tegen mos (afstrooi mogelijkheden levermos).
 • Gronden met een lage organische stof: verhogen organische stof door gebruik van compost.
 • Wortelstimulanten/ biostimulanten: gebruik van biologische preparaten om wortelrot te voorkomen.
 • Organische bemesting: kunstmest vervangen door organische meststoffen.

 

PROJECTINFORMATIE

Projecttitel: Toekomst gericht ondernemen in de boomkwekerij door duurzame teelt

Projectnummer: PROJ-00728

Subsidieregeling: Plattelandsontwikkelingsprogramma 3 2014-2020

Projectpartners

1e jaar 2022

De eerste demonstraties organiseren.

2e jaar 2023

Het organiseren van demonstraties, trainingen en individuele bedrijfsbezoeken om samen te zorgen voor een duurzamere teelt.

3e jaar 2024

Het organiseren van demonstraties, trainingen en individuele bedrijfsbezoeken om samen te zorgen voor een duurzamere teelt en hier op evalueren met de telers in de verschillende boomkwekerij teelten.

Eerstvolgende activiteit:

Volg ons op social media