Agropole Innovates

Binnen het programma Interreg Duitsland-Nederland project Agropole Innovates werken Duitse en Nederlandse partijen samen. Het project richt zich op het ziektevoorspellingsmodellen in combinatie met weerstations.

In het project Agropole Innovates ontwikkelen vier euregionale teams oplossingen voor de volgende actuele uitdagingen:

  • Evaluatie van organische stoffen uit de insectenproductie als potentiële meststoffen en bodemverbeteraars.
  • Minder gebruik van gewasbeschermingsmiddelen door vroegtijdige opsporing van ziekten en plagen in boomkwekerijen.
  • Ontwikkeling van lerende algoritmen en gebruik van kunstmatige intelligentie om eerder te kunnen reageren op de ziekten en plagen.
  • Verhoging van het dierenwelzijn, efficiënt gebruik van hulpbronnen en voedselveiligheid door meer transparantie in de varkenshouderij.

Daarnaast realiseren wij een innovatieplatform. Dit is het verbindende element tussen de vier grensoverstijgende teams.

 

In de boomteelt worden gewasbeschermingsmiddelen meestal toegepast wanneer een ziekte of plaag zichtbaar is of wanneer tuinders ervan uitgaan dat zich binnenkort een aantasting zal voordoen. Prognosemodellen helpen om eerder met maatregelen te beginnen, de noodzakelijke hoeveelheid van gewasbeschermingsmiddelen te verminderen en de oogstresultaten te verbeteren. Dit heeft een positief effect op het milieu en op het concurrentievermogen van de kwekerijen. Dergelijke prognosemodellen bestaan bijvoorbeeld voor fruitbomen, maar nog niet voor boomkwekerijgewassen.

Het hoofddoel van dit project, waarin Baum & Bonheur samenwerkt met Compas Agro, is een objectieve kennisbasis te creëren door een nauwkeuriger voorspelling van het optreden van ziekten en plagen in de laanbomenteelt, teneinde doeltreffender tegenmaatregelen te kunnen nemen. De opgedane kennis moet de basis vormen voor de digitalisering van het prognosemodel, die wordt beschreven in WP 6 (Digital Talking Tree). De bevindingen kunnen ook worden gebruikt door bedrijven die middelen ontwikkelen voor de bestrijding van ziekten en plagen of die diensten aanbieden voor kwekerijen.

Verschillende uitdagingen moeten worden overwonnen:
1. Ontwikkeling en aanpassen van prognosemodellen op basis van objectieve meetgegevens;
2. Ontwikkeling van maatregelen die in overeenstemming zijn met de toekomstige wetgeving inzake gewasbescherming.

Het innovatieproject richt zich op de volgende ziekten en plagen:
1. Schors- en bladvlekkenziekte op linde (Tilia);
2. Meeldauw op eiken en krentenboompjes (Quercus, Amelanchier);
3. Eikenspintkever bij eiken (Quercus robur).

Er bestaan prognosemodellen voor echte meeldauw en bladvlekken, maar die zijn nog niet gekalibreerd voor de laanboomteelt. Deze modellen werken momenteel op basis van gegevens van weerstations. Dit systeem zal in dit WP worden aangepast aan laanbomen. Op die manier kunnen kwekerijen gericht en preventief reageren voordat deze ziekten zich in de opstand manifesteren. Als tegenmaatregel worden een biologisch doeltreffend gewasbeschermingsmiddel en een bladversterkend product getest.

Projectpartners

Eerstvolgende activiteit:

Volg ons op social media