Privacy Verklaring Compas Agro

Voor het aangaan van een verbondenheid bij Compas Agro verwerkt het secretariaat
persoonsgegevens. Je hebt recht op bescherming van deze informatie, daarom lichten we in deze
verklaring toe welke gegevens we verzamelen en hoe we daarmee omgaan.

Persoonsgegevens

  • Voornaam en achternaam
  • Telefoonnummers
  • E-mailadressen
  • Naam bedrijf
  • Adresgegevens bedrijf
  • Contactgegevens bedrijf


Wat wordt er met je gegevens gedaan?

  • Alle bovengenoemde gegevens worden opgenomen in het systeem Twinfield.
  • De persoonlijke emailadressen en de emailadressen van het bedrijf worden opgenomen in de verzendlijsten die Compas Agro gebruikt voor de digitale communicatie.
  • Bij schriftelijk communicatie wordt gebruik gemaakt van de adressen van de bedrijven.
  • De telefoonnummers van de leden worden door de medewerkers van Compas Agro gebruikt voor communicatie via bellen en/of Whatsapp.


Beëindiging

Indien het contract wordt beëindigd wordt de ledenlijst en de daarmee samenhangende verzendlijsten gewijzigd. De gegevens van het beëindigde contract blijven wel in de oude lijsten bewaard.

Gebruik foto- en videomateriaal
Compas Agro is zonder tegenbericht van de klant, vrij om foto- en videomateriaal wat gerelateerd is aan het doel van Compas Agro te publiceren. Indien een klant dit niet wil wordt dat uiteraard
gerespecteerd. Stuur dan aan mail naar info@compas-agro.nl
Er worden geen foto’s gemaakt waarop bedrijfsspecifieke zaken worden weergegeven. Dit zal in overleg plaatsvinden.

Directie Compas Agro – april 2019

Eerstvolgende activiteit:

Volg ons op social media