Goed advies doet groeien!

Veel interesse in verwarmde teelt asperge

De interesse in het verwarmen van asperges neemt ieder jaar toe. De bijeenkomst die Compas Agro organiseerde op 19 februari rondom het verwarmen van asperges werd dan ook goed bezocht. Tijdens de excursie werd een bezoek gebracht aan de bedrijven Hefra asperges en Tilla’s asperges. De telers discussieerden met elkaar over de wijze van verwarmen/ opstoken, teeltwijze, de raskeuze en de brandstof keuze. Daarbij was er specifiek aandacht voor het gebruik van pellet kachels.

Met de stijgende gasprijzen en structurele netwerkkosten wordt gezocht naar alternatieven, waarvan pellets door de telers vaak als goed alternatief wordt bezien. Pelletkachels zijn na gaskachels redelijk tot goed betrouwbaar en kennen geen doorlopende kosten na de stookperiode.
Het bedrijf Heatingworld bied sinds vorig jaar een constructie aan waarbij men pelletkachels kan huren voor een bepaalde periode. Doordat de periode van verwarmen bij asperges kort is, kan dit voor telers een interessante wekwijze zijn. Toon Schouten van Heatingworld gaf hier een toelichting op. Daarbij wees hij ook de optie van kopen. Vanuit de overheid worden alternatieve brandstofsystemen gestimuleerd met een subsidie (afhankelijk van apparatuur) van €50,- per kWatt, waardoor ook kopen een interessante optie kan zijn.

De eerste asperges worden her en der nu geoogst. In [Lees meer.....]

Aanleg fieldlabs op Brightlands Campus Greenport Venlo | Opstart Bright 5

De eerste voorbereidingen van Bright 5 zullen binnenkort starten. Daarvoor zullen extra fieldlabs aangelegd worden op het Campus terrein. Daarnaast zullen fieldlabs aangelegd worden voor Berry Briljant en het blauwe bessenplatform op het terrein van Aardbeienland. Aardbeienland zal medio april open gaan en op het terrein zal gekeken worden naar het thema vitale bodem en zal in de loop van 2019 een kas gebouwd gaan worden.

KBA docent

Afgelopen maand hebben Hans Pijpers en Dirand van Wijk de opleiding KBA-GB gehaald. Dit staat voor de knaagdierbeheersing, GB staat voor Geïntegreerd Beheer. Vele ondernemers hebben de aantekening KBA gehaald en daarvan is ook een speciale aantekening op het pasje gekomen. Om de aantekening te houden moet binnen 5 jaar na het behalen een nieuwe verlengingsbijeenkomst gevolgd worden. De komende maanden zal Compas Agro daarvoor cursussen kunnen gaan geven. Hou daarvoor de website en social media in de gaten.

Terugblik opening Compas Agro

Donderdag 14-02-2019 hebben we de opening van Compas Agro gevierd. Een 80-tal gasten waren aanwezig op deze feestelijke opening. Dirand van Wijk en Ronnie de Hoon stelde kort het bedrijf voor in een openingswoord. Gedeputeerde Provincie Limburg, Hubert Mackus heeft het initiatief van Bright 5 aangegeven en daarmee de verbinding naar de Brightlands Campus Greenport Venlo gemaakt. Wethouder Gemeente Horst aan de Maas, Bob Vorstermans heeft de box in box van Compas Agro geopend. De gasten zijn meegenomen in een rondleiding door de box in box en kregen aansluitend een toelichting van de werkzaamheden Brightlabs en BVB Substrates. Als afsluiting was er een informele borrel bij het restaurant van de Campus, QFood. Dank aan ieder die deze dag bijzonder heeft gemaakt!

Uitnodiging excursie verwarmde asperge

Op 19 februari organiseert Compas Agro een excursie omtrent verwarmde aspergeteelt.
Wij brengen daarbij een bezoek aan de bedrijven Hefra (F. Beumers) en Tilla’s (E. Tillemans). Beide bedrijven zijn reeds meerdere jaren bedreven met de verwarmde teelt van asperges. Zowel onder blaastunnels alsook in de kas.
Tijdens deze bijeenkomst brengen wij een bezoek aan de velden waarbij diverse onderwerpen aan bod komen: temperatuur verloop, raskeuze, brandstof keuze, e.a.

Tijdens deze bijeenkomst staan we in het bijzonder stil bij het verwarmen middels pellet kachels. Toon Schouten van Heating world heeft in 2018 bij diverse asperge telers pelletkachels geplaats volgens een lease constructie of koop. Hij vertelt hoe dit werkt en wat de ontwikkelingen zijn. Op de bedrijven zijn deze kachels aanwezig.

Klik op onderstaande link om u aan te melden. 
Aanmelden bijeenkomst asperge 19 februari

Datum: dinsdag 19 februari
Tijd: 15.00 uur
Start locatie: Hefra asperge, Rootsdijk 4a, Panningen
2e locatie: Tilla’s asperge, Peelstraat 84, Beringe
Voor meer informatie: Ronnie de Hoon, 06-31199385