Compas Agro

Binnen Compas Agro zijn aspergetelers aangesloten welke als klankbord dienen om praktische, toegepaste onderzoeken in de aspergesector uit te voeren.