Vereniging Innovatief platteland

Vereniging Innovatief Platteland (VIP) verbindt u, als ondernemer met een bedrijf op het platteland, met de maatschappij. Door collectieve projecten te stimuleren en te faciliteren vormt de vereniging een brug tussen boer en burger, producent en consument.

De vereniging faciliteert inspiratie- en themabijeenkomsten voor haar leden om te komen tot projecten die bijdragen aan het realiseren van een innovatief en duurzaam platteland. Op deze manier worden ideeën, wensen en initiatieven van leden en samenwerkende partners vervuld.

Vereniging Innovatief Platteland is een van de vier uitvoeringscollectieven voor Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer (ANLB) voor Natuurrijk Limburg.

 

Eerstvolgende activiteit:

Volg ons op social media