Goed advies doet groeien!

Uitnodiging veld en kas excursie asperge 5 juli

5 juli organiseert Compas Agro een veld en kas excursie asperge bij het bedrijf van Antonio van Beek.
Antonio van Beek teelt asperges in de kas en in het volleveld. Vanuit 2 locaties wordt dit georganiseerd waarbij tevens op 2 locaties huisverkoop plaats vindt.

Tijdens deze bijeenkomst staan wij stil bij diverse onderwerpen:

Kasteelt
Asperge in kas kennen zo hun eigen specifieke uitdagingen. Andere plagen, andere bestrijdingsmethoden en ander teeltsysteem. We bezoeken de kas en bespreken met Antonio van Beek hoe hij hier mee om gaat.

Veldteelt
Tijdens de excursie zullen we ook diverse velden bezoeken. De actualiteiten n.a.v. de gewasstand worden door genomen.

Plantversterkers
Klep heeft de lijn van Biolchim onder zich genomen voor Nederland. Biolchim producten worden in Duitsland al langere tijd ingezet in de aspergeteelt. Producten zoals Nova (wortelbevordering) en Protamin (bladvoeding) ondersteunen het gewas. Klep vertelt over de mogelijkheden in de teelt van asperge.

Aanmelden voor deze bijeenkomst:
Aanmelden bijeenkomst 5 juli 2019

 

Innovaties en nieuwe inzichten tijdens Innovatiedag Asperge

Het asperge platform | innovatiedag Asperge is inmiddels een jaarlijks terugkerend fenomeen waarop de aspergetelers geïnformeerd worden over de laatste ontwikkelingen binnen de sector. Middels demonstraties in het veld worden toepassingen getoond voor de praktijk. Op 23 augustus staat de aspergesector wederom in het middelpunt.

Het aspergeplatform | innovatiedag Asperge wordt voor de derde maal georganiseerd door Compas Agro. Deze dag is uniek doordat specifieke onderzoeken worden aangelegd, aansluitend op de actualiteiten in de praktijk.

Zo worden er verschillende strategieën aangelegd voor het beheersen van onkruiden, ziekten en plagen. Deze worden in samenspraak met specialisten in het veld samengesteld.

Daarnaast worden er verschillende teeltsystemen bekeken: Vergroening middels groenbemesters, toepassing van niet chemische ziektebeheersing, onkruidwering met afdekking, onder zaai en niet chemische beheersing. Optimalisatie van de bodem wordt uitgebreid onderzocht en zo zullen er meer zaken de revue passeren.

Aanvullend zullen diverse bedrijven demonstraties voeren in de rondgangen alsook hun kennis delen middels den bedrijvenmarkt.

Noteer deze datum in de agenda!

Op de website van Compas Agro (www.compas-agro.nl) wordt regelmatig de laatste informatie weergegeven.

Informatie:
Datum: vrijdag 23 augustus
Tijdstip: 12.30 uur
Locatie: Brightlands Campus Greenport Venlo
Spuitlicentie: Deze dag telt mee voor verlenging van de spuitlicentie

Aanmelden voor deze bijeenkomst [Lees meer.....]

Project Bright 5 officieel van start, tijdens eerste Innovatiedag Boomkwekerij Compas Agro

Tijdens de eerste Innovatiedag Boomkwekerij van Compas Agro op 20 juni jongstleden, is het officiële startsein gegeven van het project Bright 5. Een project waarin 5 sectoren gedurende 5 jaar teelt gerelateerde innovatie initiëren, uitvoeren en delen vanuit de ondernemers zelf. De eerste voorbereidingen zijn begin dit jaar al gestart.

In 2018 zijn de eerste stappen gezet voor Bright 5. Voor de aanvang van dit project liepen er al trajecten onder de naam Bright Tree (boomkwekerij) en Bright Green (vollegronds-groenten). De reeds bestaande trajecten hadden ook een teelt gerelateerde achtergrond en waren allen duurzaamheidstrajecten die deels op de Brightlands Campus Greenport Venlo en deels bij ondernemers plaatsvonden. Dit geldt voor beiden sectoren. De eerste resultaten van genoemde trajecten zullen in 2019 afgerond worden waarna alles over zal gaan in Bright 5.

De naam Bright 5 is een logische gezien het feit dat het project deels plaats zal vinden op de Brightlands Campus Greenport Venlo aan de ene kant en het betreft in aanvang 5 verschillende teeltsectoren. De deelnemende teeltsectoren zijn alle sterk gecentraliseerd in de regio Zuidoost Nederland. Het betreft de sectoren: boomkwekerij, asperges, blauwe bessen, aardbeien en de champignon teelt. Genoemde sectoren zijn allen uniek en een groot deel [Lees meer.....]

Programma Innovatiedag Boomkwekerij 20 juni

De Innovatiedag van Compas Agro komt er aan! Het programma is inmiddels bekend en deze willen we graag met jullie delen.

Datum:   Donderdag 20 juni
Tijdstip:  12:30 uur tot 17:00 uur
Locatie:  Brightlands Campus Greenport Venlo | Parkeren op de Heierkerkerweg 3 Venlo

Deze bijeenkomst telt mee voor verlenging van de spuitlicentie. Aanmelden voor de bijeenkomst, alsook voor verlenging van de spuitlicentie kan vóór 18 juni via Aanmelden Innovatiedag Boomkwekerij

Klik hier voor het gehele programma.

Wij verwelkomen u graag op 20 juni aanstaande, tot dan! 

Hartelijke groet, Team Compas Agro

 

Innovaties en nieuwe inzichten tijdens Innovatiedag Boomkwekerij Compas Agro

De Innovatiedag Boomkwekerij Compas Agro staat voor 20 juni op de agenda. Boomkwekers en betrokkenen worden geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen binnen de sector. Middels demonstraties in het veld worden toepassingen getoond voor de praktijk. Op 20 juni staat de Boomkwekerijsector wederom in het middelpunt.
Deze dag wordt georganiseerd door Compas Agro en is uniek doordat specifieke onderzoeken worden aangelegd voor deze dag, aansluitend op de actualiteiten in de praktijk.

Voor aanmelden spuitlicentie of gast: Aanmelden 20 juni 2019

Voor meer informatie: https://www.compas-agro.nl/boomteelt-innovatiedag/