Goed advies doet groeien!

Innovatiedagen Compas Agro 2020

De Innovatiedagen van Compas Agro 2020 zijn bekend. Het afgelopen jaar hebben de Innovatiedagen voor de eerste keer plaatsgevonden onder de naam van Compas Agro. Het team van Compas Agro geeft aan bijzonder trots te zijn op de resultaten van deze dagen. 

Deze Innovatiedagen zijn een onderdeel van het project Bright 5. Bright 5 is een project waarin 5 sectoren, boomkwekerij, asperges, blauwe bes, aardbei en champignon, gedurende 5 jaar teelt gerelateerde innovatie initiëren, uitvoeren en delen vanuit de ondernemers zelf. Het project is in 2019 gestart. Hieronder een overzicht van de data;

-18 juni 2020 Innovatiedag Boomkwekerij
-28 augustus 2020 Innovatiedag Asperge
-25 september 2020 Innovatiedag Aardbei & Blauwe Bes

Noteer deze datums in de agenda!
Op de website van Compas Agro (www.compas-agro.nl) wordt de laatste informatie weergegeven.

Samengevat:
Datum : 18 juni 2020, 28 augustus 2020 en 25 september 2020
Tijdstip : 12.30 uur
Locatie : Brightlands Campus Greenport Venlo
Spuitlicentie : Deze dagen tellen mee voor verlenging van de spuitlicenties

Bedrijven die geïnteresseerd zijn in een actieve deelname kunnen contact opnemen met Compas Agro | info@compasagro.nl

Terugblik: Innovatiedag Aardbeien & Blauwe Bes!

Vrijdag 20 september verzamelde een groep ondernemers & adviseurs uit de aardbeien en blauwe bessen sector zich op het terrein van Brightlands Campus Greenport Venlo. Hier organiseerde we een innovatiedag in het teken van de aardbei en de blauwe bes. “Een innovatiedag zoals we ze willen, in plaats van enkel luisteren naar sprekers kregen we hier de kans om echt het veld in te gaan en ontwikkelingen te bekijken” blikt een van de deelnemers terug.

Na een korte introductie door Dirand van Wijk & Ronnie de Hoon, over de ontwikkelingen binnen Compas Agro, ging het woord naar wethouder Gemeente Horst aan de Maas Bob Vostermans. Bob benadrukte nogmaals hoe belangrijk de innovatieve zachtfruitsector in de regio Horst en omstreken is, “Het zit in het DNA van de regio om in de agrosector te blijven zoeken naar hoe dingen beter en anders kunnen, daarom zijn wij als gemeente ontzettend trots en blij dat steeds meer innoverende initiatieven landen in onze regio.” aldus Bob Vostermans.

Een van deze initiatieven, Simply the Bes, werd toegelicht door Erik Van de Vin. Verschillende blauwebessentelers in Nederland hebben de handen ineengeslagen in het collectief ‘Blauwe Bessen Platform’. “Onder de noemer ‘Simply the Bes’ promoten wij onze [Lees meer.....]

75 bezoekers bij openmiddag duurzaam onkruidbeheer en bodemvruchtbaarheid

Graag blikken we terug op de open middag die op 4 september werd gehouden op een perceel van Boomkwekerij de Drie in Opheusden. De open middag van AR plant en van Tuijl was georganiseerd door Compas Agro BV in samenwerking met TCO.

De middag stond in het teken van duurzaam onkruidbeheer en bodemvruchtbaarheid.

Kees van Rooijen (TCO) en Dirand van Wijk (Compas Agro BV) opende de middag en spraken beide over het bij elkaar brengen van kennis en het leren van elkaar tijdens dit soort bijeenkomsten. Daarnaast gaf Kees aan dat er een mogelijkheid is om te investeren in het vergroten van de kennis binnen de boomkwekerij sector binnen TCO gebied. Door subsidie wordt dit traject laagdrempelig gemaakt.

Na de opening gingen 75 deelnemers de objecten langs. Zo kregen ze uitleg over de bodemscan van Agrometius en het uitvoeren van taakkaarten door loonbedrijf van der Woerd. Een nieuwe techniek waarmee we meer inzicht krijgen in de bodem, Aldus Edward Lageweg van Agrometius. Dit jaar zijn er 2 vouchers vanuit TCO uitgereikt aan 2 boomkwekerijbedrijven waar bodemscans zijn uitgevoerd. Ook konden de aanwezigen worden bijgepraat over bodemweerbaarheid en plantversterkers door Stefan Even van PHC. De onkruidproblematiek werd op deze middag uitgebreid [Lees meer.....]

18 september |Zundert |bijeenkomst Spuitlicentie veehouderij

CLTV Zundert en Compas Agro organiseren op woensdag 18 september voor de veehouderijsector een bijeenkomst ter verlenging van uw spuitlicentie.
Dit jaar vindt deze bijeenkomst plaats bij “Café Den Hoek”, Rucphenseweg 14, 4882 KC Zundert.

Middagbijeenkomst van 13.00u tot 16.00u Inschrijven vanaf 12.30u

Programma:
Actualiteiten ruwvoer teelt; Willine Brouwer en Raymond Heuvels, Crop Solutions

– Bodemkwaliteit en onderzaai, Mark de Beer, Groeikracht
– Goede bodem, goede groei, Christiaan de Bondt, Agriton

Aanmelden kan tot uiterlijk 17 september via de link: aanmelden 

Innovatiedag Aardbei & Blauwe Bes 20-09-2019

Innovaties en nieuwe inzichten tijdens Innovatiedag Aardbeien en Blauw Bes Compas Agro!

Deze Innovatiedag is een nieuw event waarop de aardbeien- en blauw bes telers geïnformeerd worden over de laatste teelttechnische ontwikkelingen binnen de sector.

Innovatiedag Aardbeien en Blauw Bes is een onderdeel van het project Bright 5.
Middels demonstraties in het veld worden toepassingen getoond voor de praktijk. Op vrijdag 20 september staat deze sector in het middelpunt.

De Innovatiedag Aardbeien en Blauwe Bes wordt voor de eerste keer georganiseerd en is uniek doordat specifieke onderzoeken worden aangelegd voor deze dag, aansluitend op de actualiteiten in de praktijk.

Zo worden er verschillende strategieën aangelegd voor het beheersen van onkruiden, ziekten en plagen. Deze worden in samenspraak met specialisten in het veld samengesteld.
Daarnaast worden er verschillende teeltsystemen bekeken. Vergroening middels groenbemesters, toepassing van niet chemische ziektebeheersing, onkruidwering met afdekking, onder zaai en niet chemische beheersing. Alsook optimalisatie van de bodem wordt uitgebreid onderzocht. E.a.

Aanvullend zullen diverse bedrijven demonstraties voeren in de rondgangen alsook hun kennis delen middels een bedrijvenmarkt.

Noteer deze datum in de agenda!
Op de website van Compas Agro (www.compas-agro.nl) wordt regelmatig de laatste informatie weergegeven.

Gegevens
Datum               : [Lees meer.....]