Goed advies doet groeien!

Gedeputeerde Hubert Mackus op bezoek

Ongeveer een jaar geleden is Bright 5 in samenwerking met de Provincie Limburg en Brightlands Campus Greenport Venlo opgericht.

Er zijn grote stappen gezet en dit mochten we gisteren vol trots met de Provincie en Campus delen.
In 2019 hebben 150 telers en 30 partners zich aan Bright 5 verbonden. Daarnaast zijn er 3 inspirerende innovatiedagen georganiseerd.

Door dit succes hebben verschillende sectoren hun interesse getoond om zich aan te sluiten. We zijn momenteel met deze partijen in gesprek en de naam Bright 5 zal daarom gaan veranderen in Bright 5 kwadraat.

Op deze manier kunnen we nog meer telers bedienen wat betreft teelttechnisch onderzoek op de thema’s inhoudsstoffen, vitale plant, vitale bodem, verwaarding reststromen, groene gewasbescherming en big data.

Wij, de Provincie Limburg en de Brightlands Campus Greenport Venlo kijken vol goede moed vooruit!

Nieuwsbrief februari 2020

De eerste nieuwsbrief voor 2020 is vandaag afgerond. Wil je weten wat er de afgelopen periode heeft plaatsgevonden en welke actualiteiten Compas Agro heeft? Klik hier voor de nieuwsbrief van februari. Veel leesplezier! 

 

Kennisbijeenkomst spuitlicentie met thema Adviseren Teelt

Op donderdag 5 maart organiseert Compas Agro een kennisbijeenkomst spuitlicentie met Thema Adviseren Teelt.
De kennisbijeenkomst wordt gehouden op de Brightlands Campus Greenport Venlo, St. Jansweg 20, 5928 RC Venlo van 19:00 uur tot 22:00 uur.

De licentie Adviseren Gewasbescherming is nieuw sinds 1 januari 2019. Voor verlenging bent u verplicht 5 bijeenkomsten te volgen in de komende 4 jaar op 3 thema’s. Ieder thema is minstens 1 keer verplicht. De thema’s zijn: Adviseren Teelt, Onderzoek & Innovatie en Kennisoverdracht.
De eerste verlenging dient vóór 1 april 2020 plaats te hebben gevonden.

De aangeboden licentieverlenging op donderdag 5 maart gaat over het thema “Adviseren Teelt”.

U dient zich van te voren aan te melden voor deze avond, gebruik hiervoor deze link. Aanmelden kan tot 29 februari 2020. 

Vanuit Bureau Erkenningen wordt er een maximaal aantal deelnemers gehanteerd. Meld u zich daarom op tijd aan.

Vergeet niet uw geldige spuitlicentiepas mee te nemen in verband met het aanmelden. Graag een half uur van te voren aanwezig zijn om de administratie af te kunnen ronden voordat de cursus begint om 19.00 uur.

Opleidingen

In januari en februari 2020 vinden er diverse opleidingen plaats ten behoeve van verlenging spuitlicentie. 
Check de pagina Opleidingen voor meer informatie!

Indien u vragen heeft stuur gerust een mailtje naar info@compas-agro.nl

 

Innovatiedagen Compas Agro 2020

De Innovatiedagen van Compas Agro 2020 zijn bekend. Het afgelopen jaar hebben de Innovatiedagen voor de eerste keer plaatsgevonden onder de naam van Compas Agro. Het team van Compas Agro geeft aan bijzonder trots te zijn op de resultaten van deze dagen. 

Deze Innovatiedagen zijn een onderdeel van het project Bright 5. Bright 5 is een project waarin 5 sectoren, boomkwekerij, asperges, blauwe bes, aardbei en champignon, gedurende 5 jaar teelt gerelateerde innovatie initiëren, uitvoeren en delen vanuit de ondernemers zelf. Het project is in 2019 gestart. Hieronder een overzicht van de data;

-18 juni 2020 Innovatiedag Boomkwekerij
-28 augustus 2020 Innovatiedag Asperge
-25 september 2020 Innovatiedag Aardbei & Blauwe Bes

Noteer deze datums in de agenda!
Op de website van Compas Agro (www.compas-agro.nl) wordt de laatste informatie weergegeven.

Samengevat:
Datum : 18 juni 2020, 28 augustus 2020 en 25 september 2020
Tijdstip : 12.30 uur
Locatie : Brightlands Campus Greenport Venlo
Spuitlicentie : Deze dagen tellen mee voor verlenging van de spuitlicenties

Bedrijven die geïnteresseerd zijn in een actieve deelname kunnen contact opnemen met Compas Agro | info@compasagro.nl