Goed advies doet groeien!

Nieuwsbericht CEMP Coöperatie

Het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (CTGB) heeft in haar laatste vergadering van 27 mei 2020 voor onze sector geen nieuwe middelen of middelen met een uitbreiding toegelaten.

Met deze nieuwsbrief geven we u door middel van een interview met Adviescommissielid Dirand van Wijk meer inzicht in de werkwijze van de CEMP Coöperatie en dan met name gericht op de Adviescommissie CEMP Coöperatie.

Interview met Dirand van Wijk:

Dirand van Wijk is mede-eigenaar en werkzaam als adviseur bij COMPAS AGRO. Tevens vertegenwoordigt Dirand de Studiegroep Horst aan de Maas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Door Gerrit Peeters: info@cempcoöperatie.nl

Waarom is de CEMP Coöperatie opgericht?

Een goed gewasbeschermingsmiddelenpakket is onontbeerlijk voor onze sector. Als we als sector niets ondernemen weten we zeker dat we op korte termijn grote problemen krijgen, door een tekort aan goed werkende middelen. Tot 1 januari 2015 bestond het productschap voor de Tuinbouw nog en toen werden CEMP medewerkers (CEMP betekent “Coördinator Effectief Middelen Pakket”) met PT-geld betaald om te werken aan het behoud en uitbreiden van het middelen pakket.

De LTO vakgroep Bomen, Vaste Planten en Zomerbloemen heeft bij het opheffen van het [Lees meer.....]

Boomteelt Kennisdag 2 september 2020

Save the date!

Op woensdagmiddag 2 september organiseren Compas Agro, Ar-plant, van Tuijl, Boomteelt studieclub Opheusden e.o. en Tree Centre Opheusden samen met Helicon een boomteelt kennismiddag.

Tijdens deze middag worden verschillende actuele thema’s gepresenteerd en toegelicht. Het is mogelijk om deze bijeenkomst voor de verlenging spuitlicentie mee te laten tellen.

Uiteraard worden de geldende RIVM maatregelen in acht genomen, hierover volgt later meer.

Locatie: Volentis Wijenburgsestraat 8 4054 JE Echteld

Innovatiedagen Compas Agro

Allereerst mooi om te zien hoe de sector massaal handelt naar de landelijke richtlijnen en adviezen, ondanks de uitdagingen die dit voor velen met zich meebrengt. Binnen de ruimte die er is wordt de nodige creativiteit getoond om de teelten door te laten gaan. Al eerder heeft u van ons informatie ontvangen over de werkwijze van Compas Agro naar u als relaties. Gelukkig stellen we vast dat deze werkwijze voor onze bedrijfsbezoeken geen invloed heeft.

 

Helaas zullen we de innovatiedagen van Compas Agro moeten verplaatsen naar september 2020. We volgen daarmee de maatregelen die 21 april door de Overheid en het RIVM zijn afgekondigd. Er zijn tot 1 september 2020 helaas geen evenementen toegestaan in Nederland. Het team van Compas Agro heeft hierbij besloten dat de innovatiedagen op onderstaande dagen gaan plaatsvinden. Hierbij gelden ook de richtlijnen van de Overheid en het RIVM die vanaf 1 september gaan gelden.

 

Innovatiedag Boomkwekerij (planning was 18 juni)

Datum zal worden: 3 september

Tijdstip: vanaf 13.00 uur

Locatie: Fieldlab Compas Agro | Brightlands Campus Greenport Venlo

Als u deze dag wilt bezoeken klik hier om u aan te melden.

 

Innovatiedag Asperge (planning was 28 augustus)

Datum zal worden: 4 september [Lees meer.....]

Corona (COVID-19), kennisbijeenkomsten en licentieverlenging

De preventieve maatregelen rondom het Corona virus hebben ook effect op kennisbijeenkomsten gewasbescherming. Zowel deelnemers als organisatoren hebben vragen over wel of niet doorgaan van bijeenkomsten en mogelijke gevolgen daarvan.

De Minister LNV geeft te kennen:
Mocht uw bewijs van vakbekwaamheid na 16 maart 2020 verlopen en u hebt vanwege de Corona-beperkingen niet voldoende bijscholingsbijeenkomsten kunnen volgen, dan zal de overheid hier een coulance-regeling op toepassen. Dit betekent dat u in de genoemde situatie uw werkzaamheden conform uw Bewijs van Vakbekwaamheid tot nadere communicatie kan blijven uitoefenen.

Een nadere uitwerking van deze coulance-regeling zal later op www.erkenningen.nl en middels een mailbericht worden gecommuniceerd.

Bron: Bureau Erkenningen

Studieclub Champignons van start!

4 maart 2020 is de Studieclub Champignons geformaliseerd.

Bright 5
Ongeveer een jaar geleden werd Bright 5 opgericht. Deze unieke samenwerking tussen telers, bedrijven, onderwijs en overheid vertegenwoordigt vijf sectoren met een sterke basis in Zuidoost Nederland: blauwe bessen, aardbeien, asperges, champignons en boomteelt.
Bright 5 is een project waarin vijf sectoren gedurende vijf jaar teelt gerelateerde innovatie initiëren, uitvoeren en delen vanuit de ondernemers zelf. Centraal in de regio, vanuit Brightlands Campus Greenport Venlo, brengt Bright 5 ruim 180 ondernemers samen en creëert het cross-overs binnen de vijf sectoren op het gebied van onderzoek en innovaties in groene gewasbescherming, vitale bodem, big data, vitale plant, verwaarden van reststromen en teelt gerelateerde inhoudsstoffen. De unieke samenwerking tussen telers, bedrijven, onderwijs en overheid brengt research & development naar een hoger niveau, versterkt de positie van de vijf sectoren en brengt innovatie terug in de regio.

Studieclub Champignons
Mede door het wegvallen van de productschappen en het Proefstation champignonteelt is er vanuit de champignonsector behoefte aan collectieve onderzoeken.
Zodoende is 4 maart 2020 de Studieclub Champignons geformaliseerd. Dit is een studiegroep van 5 enthousiaste champignonkwekers uit Limburg en Brabant (Dennis Cox – Cox Champignons, Robbert Jacobs – Jacobs Champignons, John Jacobs – [Lees meer.....]