Goed advies doet groeien!

Coöperatie Effectief Middelen Pakket (CEMP) tijdens Kennis- en Netwerkdag gelanceerd.

vrijdag 21 december, 2018 –  GP

Een van de belangrijkste items voor de kwekers is het behoud van en verkrijgen van nieuwe gewasbeschermingsmiddelen en het verduurzamen van het pakket. Tot 1 januari 2015 werd de Cemp (Coördinator Effectief Middelen Pakket) die hier voor zorgt, betaald vanuit het PT. In de periode van 1 januari tot en met 31-12-2017 werd dit nog gefinancierd vanuit restantgelden van het PT. Per 1 januari zou het Cemp-werk moeten stoppen, omdat er geen financiën meer waren. De LTO Vakgroep Bomen en Planten vond dit onacceptabel en hoe dan ook moest het onmisbare Cempwerk doorgaan. Om de Cempwerkzaamheden toch voort te kunnen zetten betalen de LTO leden € 50,- per bedrijf voor de financiering van de Cemp.

Op de foto het nieuwe cempbestuur: van links naar rechts: Remco Beekers (vz), Michiel Gerritsen, Dirand van Wijk, Kees van Rooijen en David Bömer. Helemaal rechts Henk Raaijmakers die het bestuur voorstelt.

Met deze bijdrage kon de Cemp medewerker Peter van ’t Westeinde  slechts beperkt ingezet worden, terwijl zijn inzet en dus de behoefte aan middelen in onze sector veel groter is dan dat wat met deze beperkte inzet gerealiseerd kan worden.

De vakgroep heeft contact gezocht met de drie [Lees meer.....]

Cultus Agro Advies draagt teeltadvies, projecten en opleidingen over aan Compas Agro

De afgelopen weken zijn afrondende gesprekken gevoerd tussen Cultus Agro Advies BV en Compas Agro BV om de onderdelen teeltadvies, projecten en opleidingen per 1 januari 2019 over te dragen aan Compas Agro BV. En met succes: de boomkwekers krijgen vanaf 2019 te maken met een nieuwe naam met vrijwel dezelfde gezichten.

Cultus Agro Advies is opgericht in 2002 als dochter van Vitelia Agrocultuur BV. De afgelopen jaren is het bedrijf uitgegroeid tot een toonaangevend bedrijf in de plantaardige sector. Per 1 januari worden teeltbegeleiding voor boomkwekers, projectwerkzaamheden en een deel van de opleidingen overgedragen aan het bedrijf Compas Agro. Het betreft de werkzaamheden van de medewerkers Dirand van Wijk, Simon van Houwelingen, Mariken Schenkeveld, Hans Pijpers en Ard Hendrix. Betreffende het onderdeel projecten gaat het met name over het project Bright Tree en de begeleiding van de boomteeltstudiegroepen.

Het onderdeel onderzoek, bekend onder de naam Cultus Crop Research, gaat in 2019 zelfstandig verder onder de vlag van Vitelia Agrocultuur. Cultus Crop Research is gespecialiseerd in onderzoek naar nieuwe (duurzame) producten en teeltstrategieën in de plantaardige sector.

De voornaamste redenen voor de splitsing zijn de verhoogde zelfstandigheid en het blijven geven van onafhankelijk advies. Het bedrijf Compas Agro is in [Lees meer.....]

Compas Agro een feit

November 2018 was het zover! De overeenkomst werd bij de notaris ondertekend en was de samenwerking een feit.
Nu hard werken aan het nieuwe kantoorpand en de website!