Goed advies doet groeien!

Smart Growers

ONKRUIDBESTRIJDING – IRRIGATIE – REMOTE SENSORS

Het project heeft als doel de implementatie van Smart Farming, en daarmee een meer duurzame land- en tuinbouw in de grensregio te stimuleren. Dit zal gebeuren door onderzoek en ontwikkeling binnen drie toepassingen van Smart Farming, in nauwe samenwerking met land- en tuinbouwers en hightech bedrijven aan beide kanten van de grens. De onderzochte toepassingen zijn relevant voor drie belangrijke teelten in de Vlaams-Nederlandse grensregio:

* sierteelt, met in het bijzonder de boomkwekerij in volle grond;
* groenten, met veel aandacht voor de asperge;
* fruitteelt, met als focus, de blauwe bes.

Als eerste toepassing beogen we onkruiden op een meer duurzame manier te bestrijden.

Als tweede toepassing beogen we water efficiënter te gebruiken door irrigatiesystemen op een intelligente manier aan te sturen.

Als derde toepassing wordt onderzocht welke meerwaarde remote sensing technieken kunnen hebben voor het vroegtijdig opsporen van problemen in het perceel, gebruik makende van camerabeelden genomen van bovenaf en vanaf de zijkant van het gewas.

Voor meer informatie: Website Smart Growers

Slimme automatisatie, robotisatie en ICT-toepassingen voor de boomkwekerij, de asperge en de blauw bes

LOGO partners.png