Goed advies doet groeien!

Smart Growers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smart Farming

Door de principes van “Smart Farming” toe te passen kan de productiviteit van een landbouwbedrijf verhoogd worden op een duurzame manier. Het concept Smart Farming omvat drie pijlers:

  1. Data: Informatie over o.a. het gewas, de opbrengst, de bodem en het klimaat kan gedetailleerd in kaart gebracht worden m.b.v. allerlei sensoren en cameratoepassingen.
  2. Precisielandbouw: De verzamelde informatie kan gebruikt worden om het land-/tuinbouwbedrijf op een intelligente manier te managen. Door rekening te houden met de aanwezige variatie in ruimte en tijd kan de opbrengst verhoogd worden bij een minimale input van grondstoffen.
  3. Automatisering & robotica: Het verzamelen van informatie uit het veld en het uitvoeren van plaatsspecifieke bewerkingen zijn tijdrovende werkzaamheden en kunnen potentieel leiden tot een stijging van de arbeidskosten. Automatisatie en robotica spelen daarom een belangrijke rol om de principes van Smart Farming te kunnen toepassen.

Smart Growers

Het project Smart Growers heeft als doel de implementatie van Smart Farming, en daarmee een meer duurzame land- en tuinbouw in de Vlaams-Nederlandse grensregio te stimuleren. Dit zal gebeuren door onderzoek en ontwikkeling binnen drie toepassingen van Smart Farming, in nauwe samenwerking met land- en tuinbouwers en hightech bedrijven aan beide kanten van de grens. De drie toepassingen worden ontwikkeld voor drie focusteelten: blauwe bes, asperge en boomkwekerij in volle grond.

Als eerste toepassing demonstreert het project perspectiefvolle technologieën om m.b.v. cameraherkenning gericht biologisch/thermisch onkruiden te bestrijden. Bestaande technologische componenten zullen aangepast worden zodat ze toepasbaar zijn in de teelt van laanbomen en blauwe bes.

Als tweede toepassing beogen we water efficiënter te gebruiken door irrigatiesystemen op een intelligente manier aan te sturen. Een prototype communicatiemodule zal worden ontwikkeld voor draadloze communicatie tussen sensoren verspreid over het perceel om te komen tot een universeel, modulair en betaalbaar sensornetwerk. Tevens demonstreren we de mogelijkheid om een irrigatiesysteem vanop afstand aan te sturen en ontwikkelen we een Decision Support System om sensordata te vertalen naar irrigatieschema’s.

Als derde toepassing wordt voor de drie focusteelten onderzocht welke meerwaarde remote sensing technieken kunnen hebben voor het vroegtijdig opsporen van problemen in het perceel en het in kaart brengen van variatie in het perceel.

Officiële opening Smart Growers

Op donderdag 3 september was het zover. Het openingsevent van het Interregproject Smart Growers was een feit. Met inachtneming van de COVID-19 richtlijnen heeft Compas Agro deze dag mogelijk gemaakt. Het projectteam sloeg zijn tenten op tijdens de Innovatiedag Boomkwekerij van Compas Agro op de Brightlands Campus Greenport Venlo.

In de ochtend mochten we 50 gasten ontvangen voor een eerste informatieronde over de innovaties die werden getoond door tal van partners en leveranciers. In de namiddag was er een tweede rondleiding in kleine groepjes door de proefvelden. Rond de klok van 16.00 uur maakte de heer Andy Dritty, gedeputeerde voor o.a. internationale samenwerking van de Provincie Limburg, zijn opwachting.

Samen met Dirand van Wijk en Joke Vandermaesen (projectleider Smart Growers), knipte hij het lintje door dat de start betekende van dit ambitieuze innovatieproject. Gedeputeerde Dritty benadrukte het belang van samenwerking van de grensregio’s in Vlaanderen en Nederland. Hij vond dat ‘innovatie’ het toverwoord was dat de landbouwsector nodig had om zich te manifesteren in de Europese markt. De zomer loopt ten einde en ondanks de moeilijk maanden in het voorseizoen had het team toch de nodige proeven opgezet. Binnen enkele weken worden de eerste resultaten verwacht. 

Smart Farming Platform

De resultaten van het project, de geplande evenementen en andere informatie vindt u op het online Smart Farming platform: smartgrowers.eu.

Eerste nieuwsbrief Smart Growers