Bright 5²

Bright 5² is een koepelproject waarbinnen ondernemer gedreven, sector overschrijdend, toegepast, praktijkgericht onderzoek uitgevoerd wordt voor de kapitaalsintensieve teelten die belangrijk zijn voor de regio Zuidoost Nederland.

Bright 5² is een koepelproject waarbinnen ondernemer gedreven, sector overschrijdend, toegepast, praktijkgericht onderzoek uitgevoerd wordt voor de kapitaalsintensieve teelten die belangrijk zijn voor de regio Zuidoost Nederland. Het hoofddoel van dit project is onderzoek doen om de teler te ondersteunen zijn teelt te verduurzamen.

Het project is in 2019 gestart, heeft een looptijd van 5 jaar en loopt daarmee tot en met 2023. In eerste instantie zijn we gestart in vijf teelten: boomkwekerij, asperge, blauwe bes, aardbei en champignon. Daar zijn in de loop der jaren prei, druif en rabarber. Sinds 2023 zijn we gestopt met het onderzoek in de champignons vanwege twee redenen: champignons worden geteeld in een cel en wij richten ons op de vollegrond teelten en de studiegroep champignons ondersteunde het toekomstig onderzoek niet.

Binnen het project werken wij voor elke teelt samen met een studieclub: Boomteeltstudieclub Horst a/d Maas, het Blauwe Bessen Platform, het Aspergegilde etc. Daarnaast werken wij samen met ruim 60 partners. Deze partners bestaan onder andere uit: gewasbeschermingsfabrikanten, meststofproducenten en toeleveranciers. Doordat we sector overschrijdend werken testen we oplossingen die ontwikkeld zijn vanuit de ene teelt in de andere teelt. Ongeveer de helft van de onderzoeken vindt plaats op onze eigen fieldlabs, gelegen op de Brightlands Campus Greenport Venlo, de andere helft vindt plaats bij telers in de praktijk. Het onderzoek focust zich op zes hoofdthema’s: inhoudsstoffen, sensoren/big data, vitale plant, vitale bodem, groene gewasbescherming en het verwaarden van reststromen.

Naast het feit dat we werken met partners en telers werken we ook veel samen met het onderwijs. Zo hebben we al verschillende stagiairs gehad vanuit de HAS Green Academy, de Fontys, Wageningen Universiteit en Yuverta die bij ons een onderzoek hebben uitgevoerd. De samenwerking tussen: onderwijs, onderzoek, telers en partners zorgt voor de gewenste resultaten binnen dit project.

Via deze link zijn de nieuwsbrieven te vinden.

Projectpartners

Eerstvolgende activiteit:

Volg ons op social media