POP3 Limburg project Q-organismen

17 MEI 2023 – POP3 Limburg project Q-organismen

Vorig jaar zijn we gestart met het project ‘Preventie en bestrijding Q-organismen in Limburg’ welke ondersteund wordt door het POP3 Programma van de Provincie Limburg.

Het project draagt bij aan het verduurzamen en het toekomstbestendig maken van de boomkwekerijsector waarin een groot deel van de klanten van Compas Agro actief zijn. Het voorkomen van Q-organismen is van zeer groot belang voor het voortbestaan van bedrijven binnen de boomkwekerijsector. Het is daarom van groot belang om de kennis over de Q-organismen onder de telers te vergroten.

Momenteel zijn we druk bezig met het uitwerken van de flyers, plannen van bezoeken en organiseren van bijeenkomsten.

PROJECTINFORMATIE

Projecttitel: Kennisoverdracht: Preventie en bestrijding Q-organismen in Limburg

Projectnummer: LB-00249

Subsidieregeling: POP3 Subsidie, Openstellingsbesluit 2022 paragraaf 1 ‘Trainingen, workshops, ondernemerscoaching en demonstraties (kennisoverdracht) 2022’

Eerstvolgende activiteit:

Volg ons op social media