Nieuwe teelt & Chemie

29 MAART 2023 – Nieuwe Teelt & Chemie

Steeds meer volgt het besef dat planten van nog grotere toegevoegde waarde zijn dan alleen de bekende toepassingen zoals voedsel en sierwaarde.
Planten beschikken over hoogwaardige moleculen die van toegevoegde waarde zijn voor gezondheid maar ook voor de industrie. Diverse aromatische moleculen kunnen gebruikt worden in de productie van hoogwaardige industriële toepassingen.
Daarbij heeft de industrie de uitdaging om het gebruik van de uitputtelijke delfstoffen terug te dringen. In het project ‘circulaire teelt en chemie’ wordt gezocht hoe planten ingezet kunnen worden voor deze duurzaamheidsslag zonder daarbij te concurreren met de voedselproductie. Door gebruik te maken van reststromen en/ of andere plantdelen dan voor consumptie wordt een hogere functionele waarde aan de plant gegeven en bied extra verdienmodellen voor telers. Samen met Universiteit Maastricht, PC Fruit, Centexbell en Universiteit Hasselt gaat Compas Agro middels een Interreg Nederland – Vlaanderen, de komende drie jaar onderzoeken hoe we uit reststromen en andere plantdelen deze nuttige moleculen kunnen verwerven waarin een aanvullend verdienmodel voor de teler ontstaat. Daarbij richt het project zich in aanvang op de teelten van blauwe bes, asperge en brandnetel. De drie teelten kennen gelijkenis in moleculen en vullen elkaar aan.

Eerstvolgende activiteit:

Volg ons op social media