Goed advies doet groeien!

Licentiebijeenkomst KBA Venlo

De voorbereidingen van de Licentiebijeenkomst KBA 2021 lopen voorspoedig. Het programma is bekend en de aanmeldingen zijn open!  

Deze dag is uniek doordat bezoekers geïnformeerd worden over de laatste ontwikkelingen op het gebied van knaagdieren beheersing.

U heeft de keuze om deel te nemen in de ochtend of in de middag. Het programma is beide keren hetzelfde. Ieder dagdeel ontvangen we 20 personen.  

Uiteraard volgen we de COVID richtlijnen van de Overheid en het RIVM die gelden.

Hieronder vindt u een overzicht van het programma.

We verwelkomen u graag op woensdag 27 januari.

Aanmelden Licentiebijeenkomst KBA – OCHTEND
Aanmelden Licentiebijeenkomst KBA – MIDDAG

Let op: Aanmelden is verplicht en vol = vol. (20 personen per dagdeel)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

————————————————————————————————————

Algemene informatie spuitlicentiebijeenkomsten

Agrarische bedrijven en andere professionele gebruikers van biociden mogen vanaf 1 juli 2015 niet meer zonder licentie knaagdieren bestrijden. Aankopen van rodenticiden en het toepassen daarvan op het eigen bedrijf mag dan alleen nog met een vakbekwaamheidsbewijs KBA (Knaagdierbeheersing op Agrarisch Bedrijf) of met een aantekening Knaagdierbestrijding op de gewone spuitlicentie. Deze cursus is bestemd voor agrarische ondernemers die knaagdierbestrijding binnen de bedrijfsgebouwen en/of voedselopslagplaatsen middels biociden willen toepassen én hun bewijs van vakbekwaamheid KBA willen verlengen. Voor deze cursus dient u in bezit te zijn van een geldig bewijs van vakbekwaamheid KBA.

In januari-februari 2021 gaan wij deze cursus op diverse locaties organiseren. Hierover krijgt u t.z.t. bericht.

Licentie knaagdierbeheersing op het agrarisch bedrijf (KBA) binnen gebruik

De licentie KBA binnen gebruik is van toepassing voor agrariërs die middels een geïntegreerde bestrijdingsstrategie knaagdieren binnen gebouwen willen beheersen met behulp van rodenthiciden.

In 2021 start Compas Agro met de verlengingsbijeenkomsten Knaagdier Beheersing Agrarisch bedrijf (KBA). Hierover krijgen we veel vragen daarom hebben we een aantal uitgangspunten op een rij gezet:

  • Uw eerdere KBA-erkenning heeft u gekregen voor de looptijd van uw spuitlicentie destijds + 5 jaar looptijd van het nieuwe pasje. De exacte vervaldatum kunt u vinden op www.erkenningen.nl na inloggen. Bureau Erkenningen gaat voortaan aparte KBA-pasjes afgeven;
  • De verlenging die u bij Compas Agro volgt betreft opnieuw KBA. Hiermee kunt u in het sluitstuk van IPM bestrijding (preventie, controle, wegvangen) rodenticiden aanschaffen en in gebouwen toepassen;
  •  De Compas Agro bijeenkomsten dienen alleen voor verlenging. Wanneer u een nieuwe eerste KBA-licentie nodig heeft, verzoeken wij u dit aan te geven bij uw aanmelding;
  • Wanneer u besluit KBA niet te verlengen valt deze na de looptijd niet automatisch van uw pasje, maar dient u dit zelf aan te geven bij Bureau Erkenningen. Anders vervalt later uw gehele licentie;
  •  Toepassing van biociden (rodenticiden) buiten is slechts mogelijk na certificering via ILenT en een plan van aanpak met aparte opleiding en examen via het AOC;
  •  Vanwege resistentie ontwikkelingen bij bruine/zwarte ratten en toename van ongedierte in stedelijk gebied wordt de hele toepassing van rodenticiden van zowel de middelen als het gebruik tegen het licht gehouden. Tussen 2021 en 2026 zullen alle etiketten van de rodenticiden aangepast worden qua gebruiksvoorwaarden. Zoals het beleid er nu ligt, is toepassing daarna nog uitsluitend mogelijk door professionele ongediertebestrijders.

Coulance-regeling Corona

De preventieve maatregelen rondom het Corona virus hebben ook effect op kennisbijeenkomsten gewasbescherming. Zowel deelnemers als organisatoren hebben vragen over wel of niet doorgaan van bijeenkomsten en mogelijke gevolgen daarvan.

De Minister LNV geeft te kennen:
Mocht uw bewijs van vakbekwaamheid na 16 maart 2020 verlopen en u hebt vanwege de Corona-beperkingen niet voldoende bijscholingsbijeenkomsten kunnen volgen, dan zal de overheid hier een coulance-regeling op toepassen. Dit betekent dat u in de genoemde situatie uw werkzaamheden conform uw Bewijs van Vakbekwaamheid tot nadere communicatie kan blijven uitoefenen.

Update Coulance-regeling Corona 18-11-2020

Inmiddels is de verlenging van de coulanceregeling een feit. De datum is gesteld op 1 mei 2021.

In de praktijk betekent dit, dat licenties met een einddatum tussen 16 maart 2020 en 30 april 2021, tot aan 1 mei gelegenheid hebben om ontbrekende kennisbijeenkomsten te volgen.

Nadat de bijeenkomsten zijn gevolgd, wordt de licentie verlengd met de oorspronkelijke einddatum als nieuwe begindatum.

Met de uitbreiding van de coulanceregeling zijn ook de mogelijkheden voor webinars verruimd. Daarmee is er een dusdanig pakket ontstaan dat corona geen invloed meer hoeft te hebben op het volgen van kennisbijeenkomsten. Bijeenkomsten, online cursussen en webinars geven een corona bestendige diversiteit.

In de aanloop naar deze verruiming van de coulance regeling is goed overleg geweest tussen overheid, bedrijfsleven en onderwijs. Middels publiciteit zullen alle partijen aandacht geven aan deze verruiming.