Goed advies doet groeien!

Licentiebijeenkomst Boomkwekerij Vollegrond Venlo

De voorbereidingen van de Licentiebijeenkomst Boomkwekerij Vollegrond 2021 lopen voorspoedig. Het programma is bekend en de aanmeldingen zijn open!  

Deze dag is uniek doordat bezoekers geïnformeerd worden over de laatste Techniek & Veiligheid ontwikkelingen binnen de boomkwekerij sector. In groepen van 20 personen zal de rondgang plaatsvinden, waarin de 3 experts hun verhaal overbrengen. 

Uiteraard volgen we de COVID-19 richtlijnen van de Overheid en het RIVM die gelden.

Hieronder vindt u een overzicht van het programma.

We verwelkomen u graag op donderdag 4 februari.

Aanmelden Licentiebijeenkomst Boomkwekerij Vollegrond

 

 

 

 

 

 

Let op: Aanmelden is verplicht en vol = vol. (60 personen)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

————————————————————————————————————

Algemene informatie spuitlicentiebijeenkomsten

Iedereen die beroepsmatig met gewasbeschermingsmiddelen werkt moet in het bezit zijn van een spuitlicentie.

Licentie uitvoeren gewasbescherming
Dit bewijs is bedoeld voor mensen die werken in opdracht van een ander, mits een derde persoon aanwezig of beschikbaar is die beschikt over Bedrijfsvoeren Gewasbescherming. Voor agrariërs geboren voor 01-01-1996 volstaat ook uitvoeren gewasbescherming, mits zij geen personeel in dienst hebben die gewasbeschermingshandelingen doen.

Voor verlenging van de licentie uitvoeren gewasbescherming dient u 4 bijeenkomsten bij te wonen:

  • Minimaal 1 van deze bijeenkomsten dient het thema “veiligheid en techniek” te behandelen.
  • De overige 3 bijeenkomsten mogen zowel de thema’s “teelt” als “veiligheid en techniek” behandelen.

Licentie bedrijfsvoeren gewasbescherming
Dit bewijs is bedoeld voor mensen die professioneel werken met gewasbeschermingsmiddelen en/of medewerkers in dienst hebben die gewasbeschermingsmiddelen toepassen, gewasbeschermingsmiddelen toepassen voor derden en agrariërs geboren na 01-01-1996.

Voor verlenging van de licentie bedrijfsvoeren gewasbescherming dient u 4 bijeenkomsten bij te wonen:

  • Minimaal 1 van deze bijeenkomsten dient het thema “veiligheid en techniek” te behandelen.
  • Minimaal 1 van deze bijeenkomsten dient het thema “teelt” te behandelen.
  • De overige 2 bijeenkomsten mogen zowel de thema’s “teelt” als “veiligheid en techniek” behandelen.

Coulance-regeling Corona

De preventieve maatregelen rondom het Corona virus hebben ook effect op kennisbijeenkomsten gewasbescherming. Zowel deelnemers als organisatoren hebben vragen over wel of niet doorgaan van bijeenkomsten en mogelijke gevolgen daarvan.

De Minister LNV geeft te kennen:
Mocht uw bewijs van vakbekwaamheid na 16 maart 2020 verlopen en u hebt vanwege de Corona-beperkingen niet voldoende bijscholingsbijeenkomsten kunnen volgen, dan zal de overheid hier een coulance-regeling op toepassen. Dit betekent dat u in de genoemde situatie uw werkzaamheden conform uw Bewijs van Vakbekwaamheid tot nadere communicatie kan blijven uitoefenen.

Update Coulance-regeling Corona 18-11-2020

Inmiddels is de verlenging van de coulanceregeling een feit. De datum is gesteld op 1 mei 2021.

In de praktijk betekent dit, dat licenties met een einddatum tussen 16 maart 2020 en 30 april 2021, tot aan 1 mei gelegenheid hebben om ontbrekende kennisbijeenkomsten te volgen.

Nadat de bijeenkomsten zijn gevolgd, wordt de licentie verlengd met de oorspronkelijke einddatum als nieuwe begindatum.

Met de uitbreiding van de coulanceregeling zijn ook de mogelijkheden voor webinars verruimd. Daarmee is er een dusdanig pakket ontstaan dat corona geen invloed meer hoeft te hebben op het volgen van kennisbijeenkomsten. Bijeenkomsten, online cursussen en webinars geven een corona bestendige diversiteit.

In de aanloop naar deze verruiming van de coulance regeling is goed overleg geweest tussen overheid, bedrijfsleven en onderwijs. Middels publiciteit zullen alle partijen aandacht geven aan deze verruiming.