Cimat

‘CIMAT’ staat voor: Catalyst for Innovative Mechatronics in Agricultural Technology.
Dit project komt tot een integratie van kleine, modulaire semi-autonome systeemtrekkers die multi-inzetbaar zijn voor diverse landbouwtaken, zowel enkelvoudig als in zwerm.

Dit voorstel analyseert hoe en welke onderliggende innovatieve technieken uit de mechatronica bestaande noden uit de landbouwsector kunnen invullen en voor deze sector economisch, ecologisch en praktisch optimaal implementeerbaar zijn.

Mechatronica gebruikt een multi-fysisch holistisch perspectief om een optimale machine te ontwerpen op vlak van structuren, regelen, meten (sensoriek) en procesuitvoering en – beheersing. Recente evoluties binnen de mechatronica wereld worden gedreven door:

  1. beschikbaarheid van nieuwe en meer kostgunstige sensoren,
  2. nieuwe algoritmes (AI, data gebaseerde, camera gebaseerde) die toelaten met grotere hoeveelheden gegevens complexere bewerkingen uit te voeren door beschikbaarheid van goedkopere ‘embedded’ rekenkracht – de aandacht ligt op het gebruik van opensource software basis om het implementeerwerk zo licht mogelijk te maken – en
  3. de interconnecteerbaarheid van enerzijds componenten binnen een machine en anderzijds tussen machines. Die innovatieve technieken zorgen er in andere sectoren voor dat machines en producten slimmer worden en optimaler werken.

De volledige ketting van landbouwwerken wordt bekeken waarbij het oogsten de meest uitdagende is – het is niet zinvol voor slechts een deel van de processen lichtgewicht zwermen aan het werk te zetten en dan de oogst toch met een zware machine binnen te halen.
Dit project ontwikkelt conceptueel alternatieven gebaseerd op beschikbare elektrisch aangedreven kleine semi-autonome voertuigen. Elk rijdend voertuig vormt de basis van een generische module die tractie en actuatie (mbv een intelligente robot arm) combineert met een applicatie specifieke module (oogsten, zaaien, wieden, schoffelen).

Het project selecteert een enkelvoudige module of zwerm van modules vanuit de conceptueel veranderende functie inhoud. Doordat een robotgazonmaaier bijvoorbeeld zelfstandig zonder operator kan werken en dus langer kan doen over een bepaalde taak, kan deze uitgerust worden met een veel kleinere vermogen en is elektrische aandrijving haalbaar – hij weegt erdoor een pak minder en verdicht de bodem niet.
Opschaling naar grotere taken gebeurt via het ‘zwermconcept’ waarbij verschillende van deze modules samen actief zijn in plaats van grotere machines in te zetten.

Gebaseerd op dit concept maakt dit project een prototype als demonstrator, gebaseerd op een verder ontwikkeld beschikbaar autonoom rijdend systeemplatform dat ingezet kan worden voor onder meer niet-kerende grondbewerking, pesticidevrije onkruidbestrijding en oogsten van sommige arbeidsintensieve teelten.

De resultaten van het project, de geplande evenementen en andere informatie vindt u op de website: cimat.be

Projectpartners

Voertuig ontwikkeling
Ontwikkelen van volledig autonoom voertuig voor diverse algemene teelthandelingen in specifieke kleinschalige teelten.

1e jaar

Inventarisatie van wensen en noden in de sector. Inventarisatie van bestaande techniek.

2e jaar

Ontwikkelen van autonoom systeem.

3e jaar

Toetsing van systeem in praktijk.

Compas Agro is dé partner in de akker- en tuinbouw en staat voor kennis maken en kennis delen voor partijen actief in genoemde sectoren.

Dit wordt gerealiseerd door uitvoering van teeltadvies, innovatieve projecten / onderzoeken en het geven van cursussen.
Zo ontstaan duurzame relaties met klanten waarbij de kwaliteit van het advies centraal staat.

Compas Agro is een erkend Leerbedrijf (MBO),  ISO gecertificeerd en werkt nauw samen met HAS hogeschool als partnerbedrijf.

Bezoekadres:
Villafloraweg 1
5928 SZ Venlo

Brightlands Campus Greenport Venlo
Gebouw Villa Flora – Box 181

Rek. nummer:              NL92 RABO 0335 1182 67
BIC code:                     RABONL2U
KVK nummer:             73161039
Vestigingsnummer:   000041224787

BTW nummer: NL859379899B01

E-mail: info@compas-agro.nl
Tel.: Paul Groenewegen / 06-82504611 

Het laatste nieuws!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de activiteiten die we organiseren, de projecten die we uitvoeren en de onderzoeken die we doen.