Goed advies doet groeien!

Uitnodiging veld en kas excursie asperge 5 juli

5 juli organiseert Compas Agro een veld en kas excursie asperge bij het bedrijf van Antonio van Beek.
Antonio van Beek teelt asperges in de kas en in het volleveld. Vanuit 2 locaties wordt dit georganiseerd waarbij tevens op 2 locaties huisverkoop plaats vindt.

Tijdens deze bijeenkomst staan wij stil bij diverse onderwerpen:

Kasteelt
Asperge in kas kennen zo hun eigen specifieke uitdagingen. Andere plagen, andere bestrijdingsmethoden en ander teeltsysteem. We bezoeken de kas en bespreken met Antonio van Beek hoe hij hier mee om gaat.

Veldteelt
Tijdens de excursie zullen we ook diverse velden bezoeken. De actualiteiten n.a.v. de gewasstand worden door genomen.

Plantversterkers
Klep heeft de lijn van Biolchim onder zich genomen voor Nederland. Biolchim producten worden in Duitsland al langere tijd ingezet in de aspergeteelt. Producten zoals Nova (wortelbevordering) en Protamin (bladvoeding) ondersteunen het gewas. Klep vertelt over de mogelijkheden in de teelt van asperge.

Aanmelden voor deze bijeenkomst:
Aanmelden bijeenkomst 5 juli 2019

 

Ga door naar het artikel...

Innovaties en nieuwe inzichten tijdens Innovatiedag Asperge

Het asperge platform | innovatiedag Asperge is inmiddels een jaarlijks terugkerend fenomeen waarop de aspergetelers geïnformeerd worden over de laatste ontwikkelingen binnen de sector. Middels demonstraties in het veld worden toepassingen getoond voor de praktijk. Op 23 augustus staat de aspergesector wederom in het middelpunt.

Het aspergeplatform | innovatiedag Asperge wordt voor de derde maal georganiseerd door Compas Agro. Deze dag is uniek doordat specifieke onderzoeken worden aangelegd, aansluitend op de actualiteiten in de praktijk.

Zo worden er verschillende strategieën aangelegd voor het beheersen van onkruiden, ziekten en plagen. Deze worden in samenspraak met specialisten in het veld samengesteld.

Daarnaast worden er verschillende teeltsystemen bekeken: Vergroening middels groenbemesters, toepassing van niet chemische ziektebeheersing, onkruidwering met afdekking, onder zaai en niet chemische beheersing. Optimalisatie van de bodem wordt uitgebreid onderzocht en zo zullen er meer zaken de revue passeren.

Aanvullend zullen diverse bedrijven demonstraties voeren in de rondgangen alsook hun kennis delen middels den bedrijvenmarkt.

Noteer deze datum in de agenda!

Op de website van Compas Agro (www.compas-agro.nl) wordt regelmatig de laatste informatie weergegeven.

Informatie:
Datum: vrijdag 23 augustus
Tijdstip: 12.30 uur
Locatie: Brightlands Campus Greenport Venlo
Spuitlicentie: Deze dag telt mee voor verlenging van de spuitlicentie

Aanmelden voor deze bijeenkomst [Lees meer.....]

Ga door naar het artikel...

Veel interesse in verwarmde teelt asperge

De interesse in het verwarmen van asperges neemt ieder jaar toe. De bijeenkomst die Compas Agro organiseerde op 19 februari rondom het verwarmen van asperges werd dan ook goed bezocht. Tijdens de excursie werd een bezoek gebracht aan de bedrijven Hefra asperges en Tilla’s asperges. De telers discussieerden met elkaar over de wijze van verwarmen/ opstoken, teeltwijze, de raskeuze en de brandstof keuze. Daarbij was er specifiek aandacht voor het gebruik van pellet kachels.

Met de stijgende gasprijzen en structurele netwerkkosten wordt gezocht naar alternatieven, waarvan pellets door de telers vaak als goed alternatief wordt bezien. Pelletkachels zijn na gaskachels redelijk tot goed betrouwbaar en kennen geen doorlopende kosten na de stookperiode.
Het bedrijf Heatingworld bied sinds vorig jaar een constructie aan waarbij men pelletkachels kan huren voor een bepaalde periode. Doordat de periode van verwarmen bij asperges kort is, kan dit voor telers een interessante wekwijze zijn. Toon Schouten van Heatingworld gaf hier een toelichting op. Daarbij wees hij ook de optie van kopen. Vanuit de overheid worden alternatieve brandstofsystemen gestimuleerd met een subsidie (afhankelijk van apparatuur) van €50,- per kWatt, waardoor ook kopen een interessante optie kan zijn.

De eerste asperges worden her en der nu geoogst. In [Lees meer.....]

Ga door naar het artikel...

Uitnodiging excursie verwarmde asperge

Op 19 februari organiseert Compas Agro een excursie omtrent verwarmde aspergeteelt.
Wij brengen daarbij een bezoek aan de bedrijven Hefra (F. Beumers) en Tilla’s (E. Tillemans). Beide bedrijven zijn reeds meerdere jaren bedreven met de verwarmde teelt van asperges. Zowel onder blaastunnels alsook in de kas.
Tijdens deze bijeenkomst brengen wij een bezoek aan de velden waarbij diverse onderwerpen aan bod komen: temperatuur verloop, raskeuze, brandstof keuze, e.a.

Tijdens deze bijeenkomst staan we in het bijzonder stil bij het verwarmen middels pellet kachels. Toon Schouten van Heating world heeft in 2018 bij diverse asperge telers pelletkachels geplaats volgens een lease constructie of koop. Hij vertelt hoe dit werkt en wat de ontwikkelingen zijn. Op de bedrijven zijn deze kachels aanwezig.

Klik op onderstaande link om u aan te melden. 
Aanmelden bijeenkomst asperge 19 februari

Datum: dinsdag 19 februari
Tijd: 15.00 uur
Start locatie: Hefra asperge, Rootsdijk 4a, Panningen
2e locatie: Tilla’s asperge, Peelstraat 84, Beringe
Voor meer informatie: Ronnie de Hoon, 06-31199385

 

 

Ga door naar het artikel...