Goed advies doet groeien!

75 bezoekers bij openmiddag duurzaam onkruidbeheer en bodemvruchtbaarheid

Graag blikken we terug op de open middag die op 4 september werd gehouden op een perceel van Boomkwekerij de Drie in Opheusden. De open middag van AR plant en van Tuijl was georganiseerd door Compas Agro BV in samenwerking met TCO.

De middag stond in het teken van duurzaam onkruidbeheer en bodemvruchtbaarheid.

Kees van Rooijen (TCO) en Dirand van Wijk (Compas Agro BV) opende de middag en spraken beide over het bij elkaar brengen van kennis en het leren van elkaar tijdens dit soort bijeenkomsten. Daarnaast gaf Kees aan dat er een mogelijkheid is om te investeren in het vergroten van de kennis binnen de boomkwekerij sector binnen TCO gebied. Door subsidie wordt dit traject laagdrempelig gemaakt.

Na de opening gingen 75 deelnemers de objecten langs. Zo kregen ze uitleg over de bodemscan van Agrometius en het uitvoeren van taakkaarten door loonbedrijf van der Woerd. Een nieuwe techniek waarmee we meer inzicht krijgen in de bodem, Aldus Edward Lageweg van Agrometius. Dit jaar zijn er 2 vouchers vanuit TCO uitgereikt aan 2 boomkwekerijbedrijven waar bodemscans zijn uitgevoerd. Ook konden de aanwezigen worden bijgepraat over bodemweerbaarheid en plantversterkers door Stefan Even van PHC. De onkruidproblematiek werd op deze middag uitgebreid [Lees meer.....]

Ga door naar het artikel...

18 september |Zundert |bijeenkomst Spuitlicentie veehouderij

CLTV Zundert en Compas Agro organiseren op woensdag 18 september voor de veehouderijsector een bijeenkomst ter verlenging van uw spuitlicentie.
Dit jaar vindt deze bijeenkomst plaats bij “Café Den Hoek”, Rucphenseweg 14, 4882 KC Zundert.

Middagbijeenkomst van 13.00u tot 16.00u Inschrijven vanaf 12.30u

Programma:
Actualiteiten ruwvoer teelt; Willine Brouwer en Raymond Heuvels, Crop Solutions

– Bodemkwaliteit en onderzaai, Mark de Beer, Groeikracht
– Goede bodem, goede groei, Christiaan de Bondt, Agriton

Aanmelden kan tot uiterlijk 17 september via de link: aanmelden 

Ga door naar het artikel...

Project Bright 5 officieel van start, tijdens eerste Innovatiedag Boomkwekerij Compas Agro

Tijdens de eerste Innovatiedag Boomkwekerij van Compas Agro op 20 juni jongstleden, is het officiële startsein gegeven van het project Bright 5. Een project waarin 5 sectoren gedurende 5 jaar teelt gerelateerde innovatie initiëren, uitvoeren en delen vanuit de ondernemers zelf. De eerste voorbereidingen zijn begin dit jaar al gestart.

In 2018 zijn de eerste stappen gezet voor Bright 5. Voor de aanvang van dit project liepen er al trajecten onder de naam Bright Tree (boomkwekerij) en Bright Green (vollegronds-groenten). De reeds bestaande trajecten hadden ook een teelt gerelateerde achtergrond en waren allen duurzaamheidstrajecten die deels op de Brightlands Campus Greenport Venlo en deels bij ondernemers plaatsvonden. Dit geldt voor beiden sectoren. De eerste resultaten van genoemde trajecten zullen in 2019 afgerond worden waarna alles over zal gaan in Bright 5.

De naam Bright 5 is een logische gezien het feit dat het project deels plaats zal vinden op de Brightlands Campus Greenport Venlo aan de ene kant en het betreft in aanvang 5 verschillende teeltsectoren. De deelnemende teeltsectoren zijn alle sterk gecentraliseerd in de regio Zuidoost Nederland. Het betreft de sectoren: boomkwekerij, asperges, blauwe bessen, aardbeien en de champignon teelt. Genoemde sectoren zijn allen uniek en een groot deel [Lees meer.....]

Ga door naar het artikel...

Innovaties en nieuwe inzichten tijdens Innovatiedag Boomkwekerij Compas Agro

De Innovatiedag Boomkwekerij Compas Agro staat voor 20 juni op de agenda. Boomkwekers en betrokkenen worden geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen binnen de sector. Middels demonstraties in het veld worden toepassingen getoond voor de praktijk. Op 20 juni staat de Boomkwekerijsector wederom in het middelpunt.
Deze dag wordt georganiseerd door Compas Agro en is uniek doordat specifieke onderzoeken worden aangelegd voor deze dag, aansluitend op de actualiteiten in de praktijk.

Voor aanmelden spuitlicentie of gast: Aanmelden 20 juni 2019

Voor meer informatie: https://www.compas-agro.nl/boomteelt-innovatiedag/

Ga door naar het artikel...

Compas Agro partnerbedrijf HAS Hogeschool

Compas Agro is op 28 maart officieel partnerbedrijf worden van HAS Hogeschool. Eerder werkte meerdere studenten aan verschillende projecten zoals Bright Tree en Bright Green. In dit najaar starten we weer met een aantal studenten. De deelprojecten Bright Tree en Bright Green zullen opgaan in een groter project genaamd Bright 5. Met HAS-hogescholen zijn we een samenwerking aangegaan om voor dit project studenten in te zetten. Gezien de omvang van Bright 5 zal het hier om meerdere studenten gaan van diverse richtingen. Wij zien uit naar een fijne samenwerking!

Ga door naar het artikel...