Goed advies doet groeien!

Project Bright 5 officieel van start, tijdens eerste Innovatiedag Boomkwekerij Compas Agro

Tijdens de eerste Innovatiedag Boomkwekerij van Compas Agro op 20 juni jongstleden, is het officiële startsein gegeven van het project Bright 5. Een project waarin 5 sectoren gedurende 5 jaar teelt gerelateerde innovatie initiëren, uitvoeren en delen vanuit de ondernemers zelf. De eerste voorbereidingen zijn begin dit jaar al gestart.

In 2018 zijn de eerste stappen gezet voor Bright 5. Voor de aanvang van dit project liepen er al trajecten onder de naam Bright Tree (boomkwekerij) en Bright Green (vollegronds-groenten). De reeds bestaande trajecten hadden ook een teelt gerelateerde achtergrond en waren allen duurzaamheidstrajecten die deels op de Brightlands Campus Greenport Venlo en deels bij ondernemers plaatsvonden. Dit geldt voor beiden sectoren. De eerste resultaten van genoemde trajecten zullen in 2019 afgerond worden waarna alles over zal gaan in Bright 5.

De naam Bright 5 is een logische gezien het feit dat het project deels plaats zal vinden op de Brightlands Campus Greenport Venlo aan de ene kant en het betreft in aanvang 5 verschillende teeltsectoren. De deelnemende teeltsectoren zijn alle sterk gecentraliseerd in de regio Zuidoost Nederland. Het betreft de sectoren: boomkwekerij, asperges, blauwe bessen, aardbeien en de champignon teelt. Genoemde sectoren zijn allen uniek en een groot deel [Lees meer.....]

Ga door naar het artikel...

Innovaties en nieuwe inzichten tijdens Innovatiedag Boomkwekerij Compas Agro

De Innovatiedag Boomkwekerij Compas Agro staat voor 20 juni op de agenda. Boomkwekers en betrokkenen worden geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen binnen de sector. Middels demonstraties in het veld worden toepassingen getoond voor de praktijk. Op 20 juni staat de Boomkwekerijsector wederom in het middelpunt.
Deze dag wordt georganiseerd door Compas Agro en is uniek doordat specifieke onderzoeken worden aangelegd voor deze dag, aansluitend op de actualiteiten in de praktijk.

Voor aanmelden spuitlicentie of gast: Aanmelden 20 juni 2019

Voor meer informatie: https://www.compas-agro.nl/boomteelt-innovatiedag/

Ga door naar het artikel...

Compas Agro partnerbedrijf HAS Hogeschool

Compas Agro is op 28 maart officieel partnerbedrijf worden van HAS Hogeschool. Eerder werkte meerdere studenten aan verschillende projecten zoals Bright Tree en Bright Green. In dit najaar starten we weer met een aantal studenten. De deelprojecten Bright Tree en Bright Green zullen opgaan in een groter project genaamd Bright 5. Met HAS-hogescholen zijn we een samenwerking aangegaan om voor dit project studenten in te zetten. Gezien de omvang van Bright 5 zal het hier om meerdere studenten gaan van diverse richtingen. Wij zien uit naar een fijne samenwerking!

Ga door naar het artikel...

Lidmaatschap Compas Agro bij Treeport Zundert

Begin maart is Compas Agro lid geworden van Treeport Zundert. Treeport is een vereniging die met name in regio Zundert actief is. Vele telers en periferie zijn lid van deze vereniging die in totaal uit een 110-tal leden bestaat. Door deze stap laat Compas Agro zien dat zij meerdere boomkwekerij gebieden belangrijk vinden. In overleg met het bestuur van Treeport Zundert zal gekeken worden naar een specifiekere inbreng/inzet van beide partijen.

Ga door naar het artikel...

Adviescommissie gewasbescherming & mineralen van LTO vakgroep boomkwekerij en vaste planten

De adviescommissie gewasbescherming & mineralen van de LTO vakgroep boomkwekerij en vaste planten is in februari voor de eerste keer bij elkaar gekomen. Voor het eerst waren ook de zomerbloemen daarin vertegenwoordigd. De groep bestaande uit kwekers en adviseurs uit diverse regio’s hebben met elkaar de knelpunten besproken en naar oplossingen gekeken. Compas Agro is daarbij de vertegenwoordiging vanuit Zuid-Oost Nederland. Namens onze klanten hebben we aandacht gevraagd voor problematieken zoals roest in rozen, onkruid en andere knelpunten. Zo zoeken we samen met de CEMP naar mogelijke oplossingen.

Ga door naar het artikel...