Goed advies doet groeien!

Bright Tree

Bright Tree is een samenwerkingsverband, waarbinnen acht organisaties – ondernemers, overheid en onderwijs, die allen een relatie hebben met de boomkwekerijsector – op een unieke manier samenwerken.

Het samenwerkingsverband stimuleert, initieert en realiseert onderzoek naar innovatieve projecten over biologische gewasbeschermingsmiddelen. Doel van deze onderzoeken is nieuwe marktkansen en product-markt-combinaties voor de branche te realiseren. Hierbij maakt Bright Tree proactief gebruik van de verschillende expertises waarover de clusterorganisaties beschikken. Iedere partij draagt op eigenwijze een nuttige bijdrage aan het cluster en zodoende ook aan een gezonde toekomst voor de boomkwekerijsector en zijn omgeving.