Goed advies doet groeien!

Boomteelt studieclub Horst aan de Maas

De belangrijkste doelstelling van de Boomteeltstudieclub is het uitwisselen van kennis en informatie op het gebied van teelttechniek en ondernemerschap in de boomkwekerij. Daarom streeft zij ernaar, dat zoveel mogelijk ondernemers en/of medewerkers uit de primaire sector boomteelt uit de regio Noord-Limburg en Oost-Brabant zich aansluiten bij deze vereniging. Zo vormt de Boomteeltstudieclub tevens een belangrijke partij of klankbord binnen de sector van de boomteelt en binnen de Greenport Boomteelt Regio Venlo.

De Boomteeltstudieclub Horst aan de Maas is een vereniging die in 2006 is opgericht en bestaat momenteel uit meer dan 75 leden. Alle leden zijn ondernemer c.q. medewerker in de sector van de boomteelt. Het bestuur wordt gevormd door regionale telers en zorgen voor een beleid aansluitend op de wensen van de sector. De vereniging wordt professioneel begeleidt in de organisatie en begeleiding van de studiegroepen door Compas Agro.

Voor meer informatie klik op het logo.