Goed advies doet groeien!

Boomteelt studieclub Horst aan de Maas

De belangrijkste doelstelling van de Boomteeltstudieclub is het uitwisselen van kennis en informatie op het gebied van teelttechniek en ondernemerschap in de boomkwekerij. Daarom streeft zij ernaar, dat zoveel mogelijk ondernemers en/of medewerkers uit de primaire sector boomteelt uit de regio Noord-Limburg en Oost-Brabant zich aansluiten bij deze vereniging. Zo vormt de Boomteeltstudieclub tevens een belangrijke partij of klankbord binnen de sector van de boomteelt en binnen de Greenport Boomteelt Regio Venlo.

De Boomteeltstudieclub Horst aan de Maas is een vereniging die in 2006 is opgericht en bestaat momenteel uit meer dan 75 leden. Alle leden zijn ondernemer c.q. medewerker in de sector van de boomteelt. Het bestuur wordt gevormd door regionale telers en zorgen voor een beleid aansluitend op de wensen van de sector. De vereniging wordt professioneel begeleidt in de organisatie en begeleiding van de studiegroepen door Compas Agro.

Jaarexcursie 29 september 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinsdag 29 september heeft de jaarexcursie vanuit de Boomteeltstudieclub Horst aan de Maas plaatsgevonden. Normaal is dit een excursie naar het buitenland maar dat was dit jaar geen optie in verband met COVID-19. 
Als eerste bedrijf bezochten we Kwekerij van der Starre in Boskoop. Een bedrijf wat zich met name richt op klimplanten. Van der Starre laat een mooie kwaliteit zien en een sterke automatisering.

Daarna zijn we naar het World Horti Center (WHC) geweest in Naaldwijk. Dit is het onderzoeksstation voor de glastuinbouw in Nederland. We werden welkom geheten door Dhr. Joop de Hoog van Certis. Hij heeft een toelichting gegeven over de ontwikkeling van het WHC en de ontwikkelingen binnen Certis zelf.

Als laatste was er een bezoek aan Fachjan Plants. Een potplantenbedrijf wat zich richt op tropische planten en dan met name projectaanplant van grote locaties zoals een tropisch zwembad. Zeer bijzondere palmen, varens en veel andere gewassen waren er te zien.

In totaal waren we met 17 bezoekers vanuit de Boomteeltstudieclub. Namens Compas Agro was Dirand van Wijk aanwezig. We kijken terug op een leerzame en mooie dag.

Voor meer informatie over Boomteelt Studieclub Horst a/d Maas klik op het logo.