Goed advies doet groeien!

Innovatiedag Boomkwekerij

Deze dag wordt georganiseerd door Compas Agro en is uniek doordat specifieke onderzoeken worden aangelegd voor deze dag, aansluitend op de actualiteiten in de praktijk. Zo zullen er vanuit Bright Tree en Bright 5 onder meer de volgende onderwerpen aan bod komen:
Vergroening middels groenbemesters, toepassing van niet chemische ziektebeheersing,  onkruidwering met afdekking en optimalisatie van de bodem.
Diverse technieken van mechanisatie, specifiek voor de boomkwekerij, zullen ook aan bod komen.

Aanvullend zullen diverse bedrijven demonstraties voeren in de rondgangen alsook hun kennis delen middels een bedrijvenmarkt.