Goed advies doet groeien!

Innovatiedag Boomkwekerij

Innovaties en nieuwe inzichten tijdens Innovatiedag Boomkwekerij Compas Agro

De Innovatiedag Boomkwekerij Compas Agro staat voor 20 juni op de agenda. Boomkwekers en betrokkenen worden geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen binnen de sector. Middels demonstraties in het veld worden toepassingen getoond voor de praktijk. Op 20 juni staat de Boomkwekerijsector wederom in het middelpunt.

Deze dag wordt georganiseerd door Compas Agro en is uniek doordat specifieke onderzoeken worden aangelegd voor deze dag, aansluitend op de actualiteiten in de praktijk. Zo zullen er vanuit Bright Tree en Bright 5 onder meer de volgende onderwerpen aan bod komen:
Vergroening middels groenbemesters, toepassing van niet chemische ziektebeheersing,  onkruidwering met afdekking en optimalisatie van de bodem.
Diverse technieken van mechanisatie, specifiek voor de boomkwekerij, zullen ook aan bod komen.

Aanvullend zullen diverse bedrijven demonstraties voeren in de rondgangen alsook hun kennis delen middels een bedrijvenmarkt.

Voor aanmelden spuitlicentie of gast: Aanmelden 20 juni 2019

Klik hier voor het gehele programma. 

Gegevens

Datum:          20 juni
Tijdstip:         12.30 uur
Locatie:         Brightlands Campus Greenport Venlo
Spuitlicentie: Deze dag telt mee voor verlenging van spuitlicentie