Goed advies doet groeien!

Innovaties en nieuwe inzichten tijdens Innovatiedag Asperge

Het asperge platform | innovatiedag Asperge is inmiddels een jaarlijks terugkerend fenomeen waarop de aspergetelers geïnformeerd worden over de laatste ontwikkelingen binnen de sector. Middels demonstraties in het veld worden toepassingen getoond voor de praktijk. Op 23 augustus staat de aspergesector wederom in het middelpunt.

Het aspergeplatform | innovatiedag Asperge wordt voor de derde maal georganiseerd door Compas Agro. Deze dag is uniek doordat specifieke onderzoeken worden aangelegd, aansluitend op de actualiteiten in de praktijk.

Zo worden er verschillende strategieën aangelegd voor het beheersen van onkruiden, ziekten en plagen. Deze worden in samenspraak met specialisten in het veld samengesteld.

Daarnaast worden er verschillende teeltsystemen bekeken: Vergroening middels groenbemesters, toepassing van niet chemische ziektebeheersing, onkruidwering met afdekking, onder zaai en niet chemische beheersing. Optimalisatie van de bodem wordt uitgebreid onderzocht en zo zullen er meer zaken de revue passeren.

Aanvullend zullen diverse bedrijven demonstraties voeren in de rondgangen alsook hun kennis delen middels den bedrijvenmarkt.

Noteer deze datum in de agenda!

Op de website van Compas Agro (www.compas-agro.nl) wordt regelmatig de laatste informatie weergegeven.

Informatie:
Datum: vrijdag 23 augustus
Tijdstip: 12.30 uur
Locatie: Brightlands Campus Greenport Venlo
Spuitlicentie: Deze dag telt mee voor verlenging van de spuitlicentie

Aanmelden voor deze bijeenkomst is al mogelijk!
Aanmelden Innovatiedag Asperge