Goed advies doet groeien!

20 juni 2019

De eerste Innovatiedag Boomkwekerij van Compas Agro op 20 juni is een feit. Op deze dag is meer inzicht gegeven aan het project Bright 5. Een project waarin 5 sectoren gedurende 5 jaar teelt gerelateerde innovatie initiëren, uitvoeren en delen vanuit de ondernemers zelf. Dit project op is op 1 januari 2019 gestart. 

In 2018 zijn de eerste stappen gezet voor Bright 5. Voor de aanvang van dit project liepen er al trajecten onder de naam Bright Tree (boomkwekerij) en Bright Green (vollegronds-groenten). De reeds bestaande trajecten hadden ook een teelt gerelateerde achtergrond en waren allen duurzaamheidstrajecten die deels op de Brightlands Campus Greenport Venlo en deels bij ondernemers plaatsvonden. Dit geldt voor beiden sectoren. De eerste resultaten van genoemde trajecten zullen in 2019 afgerond worden waarna alles over zal gaan in Bright 5.

De naam Bright 5 is een logische gezien het feit dat het project deels plaats zal vinden op de Brightlands Campus Greenport Venlo aan de ene kant en het betreft in aanvang 5 verschillende teeltsectoren. De deelnemende teeltsectoren zijn alle sterk gecentraliseerd in de regio Zuidoost Nederland. Het betreft de sectoren: boomkwekerij, asperges, blauwe bessen, aardbeien en de champignon teelt. Genoemde sectoren zijn allen uniek en een groot deel van de productie vind plaats in de regio Zuidoost Nederland. Voor het tot stand komen van steun vanuit de primaire sector (telers) zijn in het najaar van 2018 gesprekken gevoerd en uiteindelijk hebben 5 telersgroepen getekend op 7 december 2018 als consortium om te starten binnen het project Bright 5. In totaal hebben zich hierdoor 182 telers geconformeerd aan de inhoudt en doelstelling van het project Bright 5.

De onderwerpen waar onderzoek naar gedaan wordt zijn: inhoudsstoffen, big-data, vitale plant, groene gewasbescherming, verwaarding reststromen en vitale bodem. In het voorjaar van 2019 zijn partners gezocht (periferie) die mee willen participeren binnen dit project/consortium. Inmiddels zijn 29 partners gevonden die getekend hebben en dit project zullen gaan steunen en daarvoor een financiële bijdrage betalen.

Binnen dit project zal gewerkt worden met de zogenaamde 4 ‘O’. De O’s staan voor:
1. Ondernemers, onderverdeeld in 5 verschillende telersgroepen die samen een consortium gevormd hebben
2. Overheid, hierbij is het de provincie Limburg die dit project steunt en zijn bijdrage hieraan toegezegd heeft
3. Onderwijs, waarin al afspraken gemaakt zijn met stagiaires o.a. van de HAS Hogescholen
4. Onderzoek, bedrijven met eigen specialisatie die nodig zijn voor de onderzoeken

De projectleiding is in hadden van Compas Agro die dit samen oppakt met de Brightlands Campus Greenport Venlo. In maart 2019 is gestart met de aanleg van fieldlabs op de Campus en die zijn inmiddels gerealiseerd voor de boomkwekerij, asperges, blauwe bes en de aardbei. De champignons zullen in 2019 niet meegenomen worden in de onderzoeken. Inmiddels is de oppervlakte van dit fieldlab ruim 1 hectare en de onderzoeken zijn getoond tijdens de eerste Innovatiedag Boomkwekerij op 20 juni.

Op deze dag hadden we een 130 telers te gast. Ze waren enthousiast over de eerste resultaten en de insteek en opzet van Bright 5. Er zullen dit jaar nog twee innovatiedagen volgen. Op vrijdag 23 augustus voor de asperges en op vrijdag 20 september voor de aardbeien en de blauwe bessen. Informatie daarover kunt u terug vinden op de website van Compas Agro www.compas-agro.nl .