Asperge Platform 2018

 31 augustus, 1300 uur

Voor de tweede keer wordt het Asperge Platform georganiseerd. Het evenement is uniek vanuit nieuwe kennis die elders niet te vinden is. Dit realiseren wij door eigen proeven aan te leggen vanuit het Asperge Platform aangevuld met onderzoek vanuit Compas dat op het Asperge Platform wordt gecommuniceerd middels demonstratie en een kwalitatief sprekers-programma. Ook telt het Asperge Platform mee voor verlenging van de spuitlicentie. U dient zich daartoe aan te melden via deze LINK

PRIMEUR!

AvL Motion oogstmachine voor het eerst te zien op het Asperge Platform!

 AVL OOGSTMACHINE

SPREKERS

Saskia Goetgeluk

CEO Brightlands Campus Greenport Venlo

Sinds haar toetreden in mei 2017 is de Brightlands Campus sterk ontwikkeld tot hét kennis– en innovatielandschap op het gebied van gezonde voeding en landbouw. Nieuwe alsook bestaande innovatieve bedrijven zijn onder haar beleid toegetreden waardoor innovaties in een stroomversnelling zijn gekomen.

Bert van Loon

Eigenaar Weedcontrol

Met eigen ontwikkeling van machines voor onkruidbeheer in het openbaar groen en sinds enkele jaren ook in de tuinbouw, zet hij zich in voor verduurzaming van de onkruidbeheersing. Hij gaat echter veder dan zijn eigen bedrijf. Als voorzitter van NCO (stichting Niet– Chemische Onkruidbestrijding) is hij meermaals door zijn actieve inzet en zijn sterke mening hieromtrent door provinciale en landelijke overheden geraadpleegd. Zijn stelling:“chemie is een alternatief, niet ‘alternatieve bestrijding’ ”. Zijn ervaring met de tegenstrijdigheid in het politieke spel geeft unieke inzichten omtrent vergroening.

Jolanda Wijsmuller

ICM&Chain Manager Bayer Cropscience

Binnen Bayer Cropscience is Jolanda Wijsmuller actief voor de ontwikkeling van “groene oplossingen” alsook de effecten van middelen in de keten. Vanuit haar positie heeft zij veel inzicht op de ontwikkelingen binnen het concern alsook op de maatschappelijke en politieke ontwikkeling op gebied van gewasbescherming. Haar ongekende parate kennis draagt zorg voor sterke inhoud.

Demonstraties en onderzoeken

Vergroening tussen de rijen

Met onder meer groenbemesters wordt de komende 2 jaar gekeken naar het verhogen van de bodemkwaliteit tijdens de teelt. het betelen van de grond zorgt voor betere structuur, bodemleven en behoud van nutriënten. Diverse samenstellingen worden op het proefveld alsook bij telers gevolgd.

Gewasbescherming schema’s

Verschillende gewasbeschermingsschema’s worden met elkaar vergeleken in een onderzoek in praktijk. Zowel herbiciden als fungiciden zijn in diverse schema’s in de praktijk geplaatst door onderzoekinstelling Exploras.

Natuurlijke stoffen tegen schimmels

In dit onderzoek wordt er gekeken naar natuurlijke stoffen ter beheersing van schimmels. Zo is bekend dat de Mariadistel een bestrijdende werking kan hebben tegen diverse ziekten en plagen. In het onderzoek wordt gekeken naar de praktische haalbaarheid en efficiëntie bij inzet van deze middelen.

Onkruidwering

Het onderzoek richt zich op onkruid preventie op niet chemische wijze. Hierbij wordt met name gekeken naar diverse afdekmaterialen die toegepast kunnen worden in het eerste jaar van aanplant. De materialen worden gevolgd op werkingsduur, praktische toepasbaarheid en kosten efficiëntie.

Onkruidbestrijding zonder chemie

In het streven naar een duurzame teelt wordt gekeken naar het verwijderen van bestaand onkruid zonder chemie. Technieken zoals branden, infrarood en schoffelen worden bekeken op praktische toepasbaarheid.

Spuitlicentie

Het is mogelijk om dit event mee te laten tellen voor verlenging van de spuitlicentie thema Teelt. Dit kunt u aangeven bij uw aanmelding.

Deelname        : gratis

Aanmelden     : WWW.FORMDESK.COM/COMPAS/ASPERGEPLATFORM

Datum               : 31 augustus, 1300 uur

Plaats                : Brightlands Campus Greenport Venlo, KAS 2, ingang langs de Heierkerkweg

 

Verlenging Spuitlicentie

Deze bijeenkomst telt mee voor verlenging van de spuitlicentie voor het thema teelt. Wanneer u deze bijeenkomst wilt laten meetellen voor verlenging van de spuitlicentie, dient u dit aan te geven bij uw aanmelding voor dit event via bovenstaande link.

Voor verlenging van de spuitlicentie gelden de gebruikelijke kosten.

Het Asperge Platform wordt ondersteund door:

agrea   mertens  vlamings 2