Goed advies doet groeien!

Bright 5

Bright 5 betreft een samenwerking tussen de 5 sectoren: Asperge, aardbei, blauwe bes, champignon en boomteelt. Het zijn de 5 tuinbouw sectoren die typerend zijn voor de regio Zuid Oost Nederland. Vanuit de sectoren is er sterke wens om te innoveren om zo de positie te behouden dan wel de voorsprong te vergroten.
Uit de goede contacten die er zijn met de provincie Limburg alsook met de Brightlands Campus Greenport Venlo en de sector partijen Boomteelt Studieclub Horst aan de Maas, Asperge Platform, Blauwe bessen platform, Mushroom Valley en het aardbeienplatform i.o., is het idee ontstaan om samen te werken voor innovatie. Gezamenlijk heeft men een groot draagvlak en kan men meer impact realiseren en innovaties naar een hoger level brengen.

In het najaar van 2018 is, na voorstel van de samenwerkende partijen, door Provincie Limburg de opdracht aan Compas Agro gegeven om de samenwerking naar innovatie verder uit te werken naar een structuur waarmee gezamenlijke innovatie gerealiseerd en gecontinueerd kan worden, alsook daarbij inhoudelijk te werken naar een gezamenlijke innovatie agenda.

Er heeft een uitgebreide verkenning plaats gevonden tussen de sectorpartijen, Brightlands Campus Greenport Venlo, Provincie Limburg. Daarnaast is er uitgebreid gesproken met diverse partijen die hier mogelijk aansluiting bij vinden, zoals: Vereniging Innovatief Platteland, Carnola en de HAS Venlo. De partijen zijn daarbij positief gestemd over de opzet en werkwijze.