Goed advies doet groeien!

1ste beoordeling Bureau Erkenningen levert 8 op!

Compas Agro heeft een eigen erkenning voor het uitvoeren van verlengingsbijeenkomsten spuitlicentie. Deze erkenning, die overgegaan is van Compas naar Compas Agro, heeft recent haar eigen bijeenkomsten georganiseerd. Bij de 1ste controle van Bureau Erkenningen is de bijeenkomst beoordeeld met een 8. Een mooi cijfer wat aangeeft dat we op de juiste weg zijn.

Ga door naar het artikel...

Aanleg fieldlabs op Brightlands Campus Greenport Venlo | Opstart Bright 5

De eerste voorbereidingen van Bright 5 zullen binnenkort starten. Daarvoor zullen extra fieldlabs aangelegd worden op het Campus terrein. Daarnaast zullen fieldlabs aangelegd worden voor Berry Briljant en het blauwe bessenplatform op het terrein van Aardbeienland. Aardbeienland zal medio april open gaan en op het terrein zal gekeken worden naar het thema vitale bodem en zal in de loop van 2019 een kas gebouwd gaan worden.

Ga door naar het artikel...

KBA docent

Afgelopen maand hebben Hans Pijpers en Dirand van Wijk de opleiding KBA-GB gehaald. Dit staat voor de knaagdierbeheersing, GB staat voor Geïntegreerd Beheer. Vele ondernemers hebben de aantekening KBA gehaald en daarvan is ook een speciale aantekening op het pasje gekomen. Om de aantekening te houden moet binnen 5 jaar na het behalen een nieuwe verlengingsbijeenkomst gevolgd worden. De komende maanden zal Compas Agro daarvoor cursussen kunnen gaan geven. Hou daarvoor de website en social media in de gaten.

Ga door naar het artikel...

Terugblik opening Compas Agro

Donderdag 14-02-2019 hebben we de opening van Compas Agro gevierd. Een 80-tal gasten waren aanwezig op deze feestelijke opening. Dirand van Wijk en Ronnie de Hoon stelde kort het bedrijf voor in een openingswoord. Gedeputeerde Provincie Limburg, Hubert Mackus heeft het initiatief van Bright 5 aangegeven en daarmee de verbinding naar de Brightlands Campus Greenport Venlo gemaakt. Wethouder Gemeente Horst aan de Maas, Bob Vorstermans heeft de box in box van Compas Agro geopend. De gasten zijn meegenomen in een rondleiding door de box in box en kregen aansluitend een toelichting van de werkzaamheden Brightlabs en BVB Substrates. Als afsluiting was er een informele borrel bij het restaurant van de Campus, QFood. Dank aan ieder die deze dag bijzonder heeft gemaakt!

Ga door naar het artikel...