Goed advies doet groeien!

Coöperatie Effectief Middelen Pakket (CEMP) tijdens Kennis- en Netwerkdag gelanceerd.

vrijdag 21 december, 2018 –  GP

Een van de belangrijkste items voor de kwekers is het behoud van en verkrijgen van nieuwe gewasbeschermingsmiddelen en het verduurzamen van het pakket. Tot 1 januari 2015 werd de Cemp (Coördinator Effectief Middelen Pakket) die hier voor zorgt, betaald vanuit het PT. In de periode van 1 januari tot en met 31-12-2017 werd dit nog gefinancierd vanuit restantgelden van het PT. Per 1 januari zou het Cemp-werk moeten stoppen, omdat er geen financiën meer waren. De LTO Vakgroep Bomen en Planten vond dit onacceptabel en hoe dan ook moest het onmisbare Cempwerk doorgaan. Om de Cempwerkzaamheden toch voort te kunnen zetten betalen de LTO leden € 50,- per bedrijf voor de financiering van de Cemp.

Op de foto het nieuwe cempbestuur: van links naar rechts: Remco Beekers (vz), Michiel Gerritsen, Dirand van Wijk, Kees van Rooijen en David Bömer. Helemaal rechts Henk Raaijmakers die het bestuur voorstelt.

Met deze bijdrage kon de Cemp medewerker Peter van ’t Westeinde  slechts beperkt ingezet worden, terwijl zijn inzet en dus de behoefte aan middelen in onze sector veel groter is dan dat wat met deze beperkte inzet gerealiseerd kan worden.

De vakgroep heeft contact gezocht met de drie boomteeltcentra in Nederland om te zien of zij het Cempwerk ook belangrijk vinden en daarom financieel bij willen dragen aan het Cempwerk.  Om het geheel goed te organiseren en om er ook voor te zorgen dat de betalers ook bepalen is de Coöperatie Effectief Middelen Pakket opgericht. Vanuit de deelnemende regio’s neemt een persoon deel in het bestuur van de CEMP.

Drie boomteeltcentra en een studiegroep zijn uiteindelijk lid geworden van de Coöperatie Effectief Middelen Pakket, te weten: Treeport Zundert (David Bömer), Tree Centre Opheusden (Kees van Rooijen), Greenport Boskoop (Michiel Gerritsen)  en studiegroep Horst aan de Maas (Dirand van Wijk). De nieuwe voorzitter van de Coöperatie Effectief Middelen Pakket is Remco Beekers die tevens bestuurslid is van de LTO Vakgroep Bomen en Vaste Planten.

Momenteel vertegenwoordigd de Coöperatie Effectief Middelen Pakket rond de 1.000 kwekers. En met de komst van de zomerkwekers zal dit aantal verder toenemen.

Daarnaast hebben we ook al de eerste aanmeldingen van kwekers binnen die niet lid zijn van een van de aangesloten Boomteeltcentra en ook niet lid van LTO zijn, maar die wel lid willen worden van de Coöperatie Effectief Middelen Pakket.