Goed advies doet groeien!

Veel interesse in verwarmde teelt asperge

De interesse in het verwarmen van asperges neemt ieder jaar toe. De bijeenkomst die Compas Agro organiseerde op 19 februari rondom het verwarmen van asperges werd dan ook goed bezocht. Tijdens de excursie werd een bezoek gebracht aan de bedrijven Hefra asperges en Tilla’s asperges. De telers discussieerden met elkaar over de wijze van verwarmen/ opstoken, teeltwijze, de raskeuze en de brandstof keuze. Daarbij was er specifiek aandacht voor het gebruik van pellet kachels.

Met de stijgende gasprijzen en structurele netwerkkosten wordt gezocht naar alternatieven, waarvan pellets door de telers vaak als goed alternatief wordt bezien. Pelletkachels zijn na gaskachels redelijk tot goed betrouwbaar en kennen geen doorlopende kosten na de stookperiode.
Het bedrijf Heatingworld bied sinds vorig jaar een constructie aan waarbij men pelletkachels kan huren voor een bepaalde periode. Doordat de periode van verwarmen bij asperges kort is, kan dit voor telers een interessante wekwijze zijn. Toon Schouten van Heatingworld gaf hier een toelichting op. Daarbij wees hij ook de optie van kopen. Vanuit de overheid worden alternatieve brandstofsystemen gestimuleerd met een subsidie (afhankelijk van apparatuur) van €50,- per kWatt, waardoor ook kopen een interessante optie kan zijn.

De eerste asperges worden her en der nu geoogst. In de komende 2 weken zullen meer telers starten met de oogst.