Goed advies doet groeien!

Studieclub Champignons van start!

4 maart 2020 is de Studieclub Champignons geformaliseerd.

Bright 5
Ongeveer een jaar geleden werd Bright 5 opgericht. Deze unieke samenwerking tussen telers, bedrijven, onderwijs en overheid vertegenwoordigt vijf sectoren met een sterke basis in Zuidoost Nederland: blauwe bessen, aardbeien, asperges, champignons en boomteelt.
Bright 5 is een project waarin vijf sectoren gedurende vijf jaar teelt gerelateerde innovatie initiëren, uitvoeren en delen vanuit de ondernemers zelf. Centraal in de regio, vanuit Brightlands Campus Greenport Venlo, brengt Bright 5 ruim 180 ondernemers samen en creëert het cross-overs binnen de vijf sectoren op het gebied van onderzoek en innovaties in groene gewasbescherming, vitale bodem, big data, vitale plant, verwaarden van reststromen en teelt gerelateerde inhoudsstoffen. De unieke samenwerking tussen telers, bedrijven, onderwijs en overheid brengt research & development naar een hoger niveau, versterkt de positie van de vijf sectoren en brengt innovatie terug in de regio.

Studieclub Champignons
Mede door het wegvallen van de productschappen en het Proefstation champignonteelt is er vanuit de champignonsector behoefte aan collectieve onderzoeken.
Zodoende is 4 maart 2020 de Studieclub Champignons geformaliseerd. Dit is een studiegroep van 5 enthousiaste champignonkwekers uit Limburg en Brabant (Dennis Cox – Cox Champignons, Robbert Jacobs – Jacobs Champignons, John Jacobs – Champignonkwekerij Jacobs, Pieter van den Boomen – Champignonkwekerij Gemert en Thijs Claassen – Claassen Champignons), welke als klankbord dienen om praktische, toegepaste onderzoeken in de champignonsector te gaan uitvoeren.
Deelnemer Dennis Cox van Cox Champignons licht toe: “Innovatie is een voorwaarde om als bedrijf bestaanswaarde te behouden.”

Onderzoeken
In 2020 wordt er gestart met de onderstaande 4 onderzoeken:
– Alternatief voor formaline (vitale bodem)
– Biologische bestrijding champignonvlieg en -mug (groene gewasbescherming)
– Biologische bestrijding mollen (vitale plant)
– Hergebruik champost (verwaarden reststromen)

Excursies
Daarnaast worden er 4 excursies georganiseerd bij verschillende bedrijven op de Brightlands Campus Greenport Venlo. Middels deze excursies wordt de studiegroep geïnspireerd en meegenomen in de doelstellingen van de campus op het gebied van gezonde voeding, future farming en bio-circulaire economie.