TOELATING FADO

De fungicide Fado van Nufarm heeft een toelating gekregen voor gebruik in asperges in de kas.

Het betreft een systemisch biologische fungicide welke geen MRL behoeft, geen residu geeft en geen wachttijd kent.

Het middel zorgt ervoor dat het immuunsysteem van de plant geactiveerd wordt waardoor deze inkomende ziektes preventief weert.

 

het middel is uniek in zijn werking en sluit sterk aan op de maatschappelijke wens naar minder chemie.fado2

 

toelating luna sensation

Luna sensation van Bayer heeft middels regeling 'kleine toepassing' een toelating gekregen in asperge. Het middel kent twee werkzame stoffen: Fluopyram en Trifoxystrobin.

Het middel heeft een goede preventieve werking tegen Botrytis cinerea.

Fluopyram behoort tot de groep van Succinate dehydrogenase inhibitors, trifloxistrobine behoort tot de groep van strobilurinen.

De combinatie van stoffen maakt het een sterk middel. Beide stoffen grijpen op een ander punt in op de ademhaling van de schimmel waardoor preventief een sterke werking op kieming, kolonisatie en sporulatie van de schimmel verkregen wordt.

Door verschillen in systemische eigenschappen van fluopyram en trifloxystrobine wordt een uistekende verdeling op en in de plant bereikt:

xyleem systemisch (fluopyram; transport richting verdamping

mesosystemisch (trifolxystrobine); lokaal transport door het mesophylluna sensation

translaminair (fluopyram en trifloxystrobine); transport doorhet blad naar de onbespoten onderzijde.

 

Beide actieve stoffen staan bekend om hun lengte werking.